Användningen av aluminium inom fordonsindustrin ökar stadigt år från år. Stål är naturligtvis det främsta konstruktionsmaterialet och kommer säkert att vara det inom överskådlig framtid. Andra material som aluminium, plastkompositer samt magnesium kommer emellertid att bli allt vanligare förekommande.

De senaste 20 åren har exempelvis andelen aluminium i en genomsnittlig personbil ökat från cirka 50 kg till cirka 100 kg. Anledningen till att användningen av aluminium ökar är främst beroende på att vikten på fordonet måste reduceras.

Drivkraften för viktreduktionen inom fordonsindustrin är framför allt styrd av följande faktorer:

  • Minskad bränsleåtgång och därmed minskade avgaser.
  • Ökad möjlighet till optimerad viktfördelning längs fordonet.
  • Minskad vikt ger möjlighet till högre nyttolast.

För att kunna möjliggöra lättviktdesign är det även viktigt att ta fram siffror hur mycket ett sparat kg kan översättas i pengar, eftersom att lättviktsmaterial är oftast är dyrare än motsvarande detalj i gjutjärn eller stålplåt. Denna typ av meritsiffror skiljer sig naturligtvis från olika fordonssegment samt kan även variera i olika positioner i ett fordon.

För att öka möjligheten för användning av aluminiumgjutgods vid lättviktsdesign kommer inom ramen för detta projekt mekaniska egenskaper för gjuten aluminium dels för provstavar tillverkade under kontrollerade stelnings samt svalningsförhållanden och dels för provstavar tillverkade vid ett externt gjuteri att undersökas. Målet med detta projekt är således att kunna kvantifiera inverkan av andel järn, koppar, stelningshastighet samt andel väte i smältan på framför allt utmattningsegenskaperna för gjuten aluminium.

Närbild aluminiumgjutgods