När en gjutjärnskomponent designas antas det ofta att komponenten har homogena mekaniska egenskaper. Detta är ofta långt ifrån sant.

De mekaniska egenskaperna hos en gjuten komponent bestäms av ett stort antal parametrar. Vissa av dessa parametrar är processrelaterade och andra är mer komponentspecifika t.ex. parametrar som styrs av geometrin. Detta innebär att variationer i de mekaniska egenskaperna finns både mellan två tillsynes identiska komponenter och inom en och samma komponent. En bättre förståelse för vad som orsakar dessa variationer skulle ge större möjligheter att tillverka högkvalitativa gjutgodskomponenter.

I detta projekt kommer de mekaniska egenskaperna av prov tillverkade med kontrollerad stelningstid samt med variation i processrelaterade parametrar t.ex. ympning och kemisk sammansättning att undersökas. Termiska mätningar av stelningsprocessen kommer också att utföras. Målet med detta projekt är således att kvantifiera mikrostrukturella parametrars inverkan på de statiska egenskaperna i gråjärn.