På vissa detaljer av grått gjutjärn gjutna i sandformar förekommer att metallen penetrerar in i formen som leder till svårrensade defekter. För att få en ökad förståelse för metallpenetrationsmekanismen och påverkan av kemisk sammansättning gjordes en serie provgjutningar på ITT Flygts AB gjuteri.

Vid gjutningarna varierades den kemiska sammansättningen hos smältan. Resultaten visade att kol och fosfor har störst inverkan på metallpenetrationen. Metallpenetrationen minskar med minskande kolhalten och ökande fosforhalt.

Penetration, blandning av metal och sand

Stelningssimulering gjordes med datorprogrammet MAGMAsoft för att förutsäga eventuella defekter. Modulen MAGMAiron användes för att simulera stelningsförloppet. Vid simuleringen kan man se områden i vilka porositeter kan bildas. Resultaten visar att expansionsinträngningar oftast förekommer på samma ställe beroende av stelningssätt och krympning. Stelningssättet ger en balans mellan överskott av metall vid grafitutskiljningen eller ett underskott, som antigen leder till metallpenetration eller porositetsbildning

Fortsatt arbete

  • Matematisk modellering av densitet och volymförändringar hos olika faser vid stelning
  • Ny experimentserie — mikroskopisk analys av penetrations defekter

Finansieras av ITT Flygt AB, Emmaboda