Development of advanced tool of melt quality assessment for improvement of aluminium component

Aluminiumgjuteri

Forskningsprojektet Development of advanced tool of melt quality assessment for improvement of aluminium component (OMQAL) syftar bland annat till att utveckla ett nytt system för att utvärdera smältors kvalitet utifrån en analys av stelningshistorik och termodynamiska beräkningar. Systemet kommer att möjliggöra en bättre styrning av smältors kvalitet och förbättra produktiviteten i aluminiumgjuterier.

Introduktion

Det är sedan tidigare känt att materialegenskaperna hos en komponent är starkt kopplade till smältans kvalitet och det är därför viktigt att hålla en hög kvalitet i smältan under hela gjutningsprocessen. En hög kvalitet hos smältan säkerställer ett minimum av defekter hos den slutliga gjutprodukten.

Traditionella metoder för att kontrollera smältans kvalitet bygger på förstörande testning och värmeanalyser. Med en mer tillförlitlig teknik, baserad på utvärdering av smältans kvalitet och detektering av defektbildning under processens gång, skulle produktiviteten hos gjuterierna förbättras.

Nya tillvägagångssätt för att indikera och beskriva defektbildning under stelningen öppnar upp möjligheter att bättre kunna styra smältans kvalitet.

Syfte

Projektet syftar till att studera förhållandet mellan smältors kvalitet och egenskaperna hos de slutliga komponenterna. Målet är att kombinera konventionella och nya tekniker för att utveckla ett system som övervakar smältans kvalitet och förutsäger sprickbildning och krympning – allt under gjutprocessens gång.

Förväntade resultat

Förväntat resultat är ett diagnosverktyg för att bedöma kvaliteten hos smältan.

Samarbetspartners

  • NovaCast AB
  • Thermo-Calc software AB
  • Lundbergs Pressgjuteri AB
  • Gränges Sweden AB
  • RISE

Projekttid och finansiering

Projektet pågår från och med januari 2019 till och med december 2021 och medfinansieras av KK-stiftelsen.

Logotyp KK-stiftelsen

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta Taishi Matsushita or Mohammadreza Zamani.