Bästa tillgängliga teknik för god inre miljö i gjuterier — Information till nordisk gjuteriindustri.

STÖPFORSK, den nordiska samarbetsorganisationen på Gjuteriområdet, genomför för närvarande med bidrag från Nordisk Industrifond projektet "STÖPBAT - Bästa tillgängliga teknik för god inre miljö i gjuterier. Information till nordisk gjuteriindustri".

I projektet deltar följande forskningsorganisationer:

  • Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark
  • Teknologisk Institut, Tåstrup, Danmark
  • IceTec, Reykjavik, Island
  • Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sverige
  • SINTEF, Trondheim, Norge
  • Svenska Gjuteriföreningen, Jönköping, Sverige
  • Tekniska Högskolan i Helsingfors, Esbo, Finland
  • VTT Tillverkningsteknik, Esbo, Finland