Magnesiumlegeringar har en excellent kombination av låg vikt, fördelaktiga tillverkningsegenskaper och goda mekaniska egenskaper. Denna kombination gör magnesium till ett attraktivt material för framför allt fordonsindustrin men även i elektronikapplikationer.

Inverkan av stelningshastighet och Al-halt på UTS för binära Mg-Al legeringar

Inverkan av stelningshastighet och Al-halt på UTS för binära Mg-Al legeringar

De mekaniska egenskaperna varierar ofta inom en gjuten komponent p.g.a. olika svalningsförhållanden under stelning och efterföljande svalning. Detta gör att det krävs en ökad kunskap om de komplexa samband som råder mellan processvariabler, mikrostruktur och mekaniska egenskaper, men även om vilken inverkan som olika typer av defekter har.

Segregringsband – här har även en spricka bildats i anslutning till bandet

Segregringsband – här har även en spricka bildats i anslutning till bandet

Detta projekt fokuserar på hur mikrostrukturen bildas och hur denna i sin tur påverkar de statiska mekaniska egenskaperna i gjutna magnesiumlegeringar baserade på Mg-Al systemet. Dessutom har bildningsförloppet av segringsband och varmsprickor i gjutna komponenter undersökts, och vilken inverkan dessa defekter har på de mekaniska egenskaperna.

Projektet utförs i nära samarbete med Finnveden Gjutal AB i Hultsfred och finansieras med medel från Fordonsforskningsprogrammet (FFP) genom Programrådet för fordonsforskning (PFF) via VINNOVA, Verket för innovationssystem.