Kvalitetsstyrning vid tillverkning av gjutjärnskomponenter (YMPA).

Gjutjärn används i en mängd olika applikationer på grund av dess fördelaktiga egenskaper. Bland dessa egenskaper kan nämnas en bra värmeledningsförmåga och goda bearbetningsegenskaper. Dessutom har gjutjärn goda mekaniska egenskaper.

Ett gjutet materials egenskaper beror i hög grad på stelningsförloppet, processen då den smälta metallen övergår till en fast struktur. Detta påverkas av faktorer såsom kemisk sammansättning och svalningshastighet. En annan viktig faktor är kärnbildning och tillväxt av de olika faser som utskiljs och som tillsammans bildar materialets struktur.

Ett av de verktyg som används för att kontrollera och styra resultatet, är tillsatsen av ympmedel. Detta görs precis innan man gjuter och innebär att man tillsätter ett pulver för att påverka smältans kärnbildningsförmåga. Projektet består utav två delprojekt:

1. Effekten av ympmedel på defekter

När gjutjärn stelnar kan det bildas olika typer av defekter. En av dessa är krympporositet, en typ defekt som kan orsaka stora problem. Den uppstår på grund av stelningskrympning och dess omfattning påverkas av en kombination av ett antal faktorer. En av dessa faktorer är tillsatsen av ympmedel och en bättre förståelse för dess betydelse skulle innebära en möjlighet att styra kvaliteten på gjutgods. Inom projektet undersöks därför hur ympmedel påverkar defektbildningen vid gjutning av såväl gråjärn som segjärn.

2. Effekten av ympmedel på mikrostruktur och egenskaper

Tillsatsen av ympmedel påverkar också materialets mekaniska egenskaper. Med hjälp av dragprovning undersöks därför ympmedlets betydelse för hållfastheten. Det finns ett samband mellan egenskaperna och mikrostrukturen. Därför studeras mikrostrukturen, bland annat med hjälp av färgetsning och svepelektronmikroskopi. Med en ökad förståelse för hur egenskaperna beror av ympningen kan bättre egenskaper och framför allt stabilare resultat uppnås.

Projektet syftar till att med en bättre förståelse för ympmedel styra kvaliteten och skapa stabilare processer. Med stabilare processer följer även förbättrad kvalitet, stabilare egenskaper samt en möjlighet att optimera egenskaperna.