Fakta

Samarbetspartners: Fagerhult Belysnings AB - en ledande leverantör av ljuslösningar för den professionella belysningsmarknaden, Husqvarna Group - en globalt ledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsvård.

Projekttid: 2017-2019

Den globala trenden mot ökad kundanpassning minskar tillverkningsvolymerna för varje produktvariant, vilket i sin tur skapar ett större behov av flexibel utveckling och tillverkning av produkter. I forskningsprojektet ”Flexible modularisation for enhanced customer adaptation and continuous innovation in product platforms” (FliPP) vill vi ta fram bättre metoder för modularisering och därigenom skapa förutsättningar för flexibilitet.

Introduktion

Modularisering och plattformsstrategier har blivit allt viktigare för industrin, eftersom dessa metoder möjliggör ett effektivt utnyttjande av resurser genom skalfördelar. Moduler anses ofta vara basen i produktplattformar och möjliggör nya produktvarianter där egenskaper och funktionalitet kan varieras genom att byta en modul till en annan.

Husqvarna AB och Fagerhult AB är två företag som sett fördelarna med plattformar och modularisering och därför valt att delta i det här projektet. Båda företagen har tidigare prövat modularisering på det komponentbaserade tillvägagångssätt som beskrivs i litteraturen. Tyvärr har detta sätt inte varit framgångsrikt och företagen behöver nu hitta andra vägar för att uppnå fördelarna med modularisering.

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att öka förmågan att utveckla konkurrenskraftiga produkter genom bättre metoder för modularisering:

  • Modularisering kan möjliggöra kortare ledtider för utveckling och tillverkning av produktvarianter genom återanvändning av existerande konstruktioner och produktionsutrustning. Projektet skall ta fram en metodik som möjliggör användning av modularisering även för integrerade och kundanpassade konstruktioner.
  • Möjligheten att introducera ny produkt- eller tillverkningsteknik är avgörande för den industriella konkurrenskraften. Projektet skall ta fram metoder för att identifiera vilka delsystem som påverkas av framtida teknisk utveckling samt skapa metoder för flexibel modulindelning.

Förväntade resultat

Det förväntade resultatet är en ny metod för modellering, generering och utvärdering av produktarkitekturer och moduler.

Den nya metoden kommer att stödja olika typer av modulindelning beroende på industriella mål, exempelvis kort utvecklingstid, minskad testningstid under tillverkningen eller förbättrad servicebarhet. Detta uppnås genom att anpassa fördelningen av produktens funktioner över olika moduler, vilket kan leda till en ökad förmåga till plattformsutveckling hos industripartnerna.

Finansiär

Projektet löper från 2017-09-01 till 2019-08-30 och samfinansieras av KK-stiftelsen, Tekniska Högskolan och de deltagande företagen.

Vill du veta mer?