Jordglob

Svensk tillverkningsindustri blir alltmer globaliserad. Fabriker i Sverige axlar ofta rollen som huvudfabrik, i strävan att uppnå excellenta processer och konkurrenskraftig produktionsutveckling. Forskningsprojektet Core Plant Excellence (COPE) syftar till att öka kunskapen kring hur svenska fabriker kan bevara och stärka sin roll som huvudfabrik.

Introduktion

Rollen som huvudfabrik öppnar upp för stora möjligheter men medför även utmaningar. En huvudfabrik ska ansvara för ledning och förmedling av företagets utveckling av teknik, processer och arbetsmetoder, koordinera globalt samarbete och utforma strategier för effektivt kunskapsutbyte mellan fabriker. Det är en utmanade roll med stor potential och därför är det viktigt att kartlägga vilka förmågor som krävs för att en huvudfabrik ska vara framgångsrik.

Syfte

Projektet avser att utveckla kunskap om konceptet med huvudfabriker (core plants) med fokus på det ansvar rollen som huvudfabrik medför och de förmågor som förutsätts. Målsättningen är att på så sätt bidra till ökad konkurrensförmåga för våra svenska fabriker.

Förväntade resultat

Projektet kommer att resultera i riktlinjer och verktyg som möjliggör för svenska fabriker att på bästa sätt utforma sin roll som huvudfabrik utifrån verksamheternas förutsättningar.

Samarbetspartners

  • Alfa Laval
  • AstraZeneca
  • Bombardier
  • Volvo GTO
  • Volvo CE
  • Volvo Cars
  • GKN Aerospace
  • SKF

Projekttid och finansiering

Projektet drivs i samarbete mellan Mälardalens Högskola och Jönköping University, med finansiering från KK-stiftelsen.

Projektet pågår mellan 2016 och 2019.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta Carin Rösiö.