Anette Johansson

Universitetslektor Arbetsorganisation
Ekonomie Doktor

Kontakt

Rum
A3211
Telefon
Skype
anettejohansson.se
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskningsprofil

Anettes forskning fokuserar på innovation och entreprenörskap i etablerade företag, särskilt i sammanhang som kännetecknas av osäkerhet.  Anettes forskningsprojekt sker vanligtvis i samverkan med näringslivet. Tidigare projekt handlar exempelvis om innovationsförmåga bland små- och medelstora tillverkningsföretag och om digital innovation i tidningsbranschen. Ett pågående projekt (PropAIr) är knutet till forskningsprofilen AFAIR inom forskningsmiljön SPARK vid Tekniska Högskolan i Jönköping och fokuserar hur industrin proaktivt kan arbeta med sitt ledarskap och sin organisation för att integrera artificiell intelligens i verksamheten. Projektet KOMPET söker ny kunskap och nya arbetssätt för att säkra kompetensförsörjningen för svensk metallindustri. Anette är även aktiv i utvecklingsprojektet AI Readiness 2.0 i samarbete med Science Park Jönköping riktat mot små- och medelstora regionala företag.

Bakgrund

Anette har en doktorsexamen i företagsadministration från Jönköping International Business School (JIBS, 2014) och har tidigare arbetat med affärsutveckling och marknadsföring inom B2B- och B2C-branscher. Hon har erfarenhet som lärare och forskare vid Tekniska Högskolan och vid JIBS, har varit avdelningschef och Associate Dean of Faculty. 

LinkedIn Profil

Google scholar

 

Artikel

Engström, A., Pittino, D., Mohlin, A., Johansson, A., Edh Mirzaei, N. (2024). Artificial intelligence and work transformations: integrating sensemaking and workplace learning perspectives Information Technology and People. More information
Engström, A., Johansson, A., Edh Mirzaei, N., Sollander, K., Barry, D. (2023). Knowledge creation in projects: an interactive research approach for deeper business insight International Journal of Managing Projects in Business, 16(1), 22-44. More information
McKelvie, A., Chandler, G., DeTienne, D., Johansson, A. (2020). The measurement of effectuation: highlighting research tensions and opportunities for the future Small Business Economics, 54(3), 689-720. More information
Ellonen, H., Jantunen, A., Johansson, A. (2015). The interplay of dominant logic and dynamic capabilities in innovation activities International Journal of Innovation Management, 19(5), 1-15. More information
Ellonen, H., Wikström, P., Johansson, A. (2015). The role of the website in a magazine business – revisiting old truths Journal of Media Business Studies, 12(4), 238-249. More information
Johansson, A., Ellonen, H., Jantunen, A. (2012). Magazine Publishers Embracing New Media: Exploring their capabilities and decision making logic Journal of Media Business Studies, 9(2), 97-114. More information
Jantunen, A., Ellonen, H., Johansson, A. (2012). Beyond appearances - Do dynamic capabilities of innovative firms actually differ? European Management Journal, 30(2), 141-155. More information

Doktorsavhandling

Johansson, A. (2014). Ways forward: Effectual and causal approaches to innovation in the Swedish magazine industry (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School). More information

Antologibidrag

Ellonen, H., Johansson, A. (2015). Magazine management: Publishing as a business. In: David Abrahamson and Marcia R. Prior-Miller (Ed.), The Routledge Handbook of Magazine Research: The Future of the Magazine Form New York: Routledge More information
Wikström, P., Johansson, A. (2013). Publishing. In: Towse, Ruth and Handke, Christian (Ed.), Handbook on the digital creative economy Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing More information

Konferensbidrag

Bjursell, C., Johansson, A., Bergmo-Prvulovic, I., Engström, A. (2022). Higher education as learning organizations – An empirical study of education managers perception of their work situation. The 26th Biennial Nordic Academy of Management Conference, Örebro, Sweden, August 24 – 26, 2022. More information
Engström, A., Mohlin, A., Edh Mirzaei, N., Pittino, D., Johansson, A. (2022). Understanding Organizational Tensions During Artificial Intelligence Transformation. EURAM 2022, Leading Digital Transformation, 15-17 June 2022, Zürich, Switzerland. More information
Engström, A., Pittino, D., Johansson, A., Mohlin, A., Edh Mirzaei, N. (2022). How AI Transformation triggers new perspectives in organizational learning. OLKC conference 2022, 7-9 September, 2022, Trollhättan, Sweden. More information
Engström, A., Mohlin, A., Edh Mirzaei, N., Pittino, D., Johansson, A. (2022). Understanding Organizational Tensions During Artificial Intelligence Transformation. 82nd Annual Meeting of the Academy of Management, 5-9 August, Seattle, Washington, USA, 4-10 August 2022, Virtual Platform. More information
Ellonen, H., Tuomi, A., Johansson, A. (2021). Simple rules and learning: Business model innovation during Covid-19. ISPIM Connects Valencia – Reconnect, Rediscover, Reimagine, 30 November—2 December 2021. More information
Ellonen, H., Johansson, A. (2021). Entrepreneurial Heuristics During Crisis: How and Why Do Restaurateurs Make Decisions During Covid-19?. RENT XXXV, Turku, Finland, November (17) 18-19, 2021. More information
Ots, M., Lopez-Vega, H., Johansson, A. (2019). Stretching the knowledge boundaries of the firm: How local newspapers reinvent organizational practices in a digital world. European Media Management Association Conference, "Media Management and Actionable Knowledge: The Relationship between Theory and Practice", Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus, June 5-9. More information
Engström, A., Barry, D., Sollander, K., Edh Mirzaei, N., Johansson, A. (2019). Embracing the unplanned: Organizational ambidexterity within manufacturing SMEs. 79th Annual Meeting of the Academy of Management (AOM) 2019, August 9-13, Boston, Massachusetts, USA. More information
Engström, A., Johansson, A. (2017). Working meetings and inspiration for learning. 11th Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference (OLKC), Valladolid, April 26 - 28, 2017.. More information
Johansson, A., Engström, A., McKelvie, A. (2016). An In-depth Investigation of Employee-driven Innovation. 36th Babson College Entrepreneurship Conference. More information
Johansson, A., Engström, A. (2016). Effectual learning in SME’s – activities promoting transformation in place of frustration. Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference (ACERE) 2016, 2–5 February 2016, Gold Coast, Queensland, Australia. More information
Engström, A., Johansson, A. (2016). Effectual learning in SME’s to promote transformation instead of frustration: Towards a design of an intervention study. The 4th Effectuation Conference. More information
Johansson, A., McKelvie, A., Ellonen, H. (2016). Explaining the co-existence of effectuation and causation: An indepth qualitative study of decision makers. The 4th Effectuation Conference. More information
Rösiö, C., Bruch, J., Johansson, A. (2015). Early production involvement in new product development. POMS 26th Annual Conference POMS, Washington DC, 8-11 May, 2015.. More information
Jafari, H., Hartmann, B., Johansson, A., Nyberg, A. (2013). How Showrooming Is Constituted: Preliminary Findings From A Multi-Method Study. 25th NOFOMA Conference - Gothenburg. More information
Johansson, A., McKelvie, A. (2012). Unpacking the Antecedents of Effectuation and Causation in a Corporate Context. Wellesley, Mass.: Babson College, 2012 Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), Forth Worth, Texas. More information
Johansson, A., Ellonen, H., Jantunen, A. (2011). Magazine publishers approaching new media: Is it about what we do or how we think?. NordMedia 2011, 11-13 August, Akureyri, Iceland. More information
Johansson, A. (2011). Entrepreneurialism - an asset in financial crises: A study of Swedish magazine publishers’ approach to new business development. European Media Management Association conference, Moscow June 2011. More information
Johansson, A. (2011). Approaching business development in established firms: Effectual vs. causal logic. 1st Effectuation Conference. More information
Johansson, A. (2009). The role of Entrepreneurial Orientation in the process of developing the business models of magazine publishers. Paper presented at the 19th NordMedia Conference, Karlstad, Sweden, August 13-15. More information
Johansson, A. (2009). The role of Entrepreneurial Behavior for Business model development: A study of magazine organizations. UIC Research Symposium on Marketing and Entrepreneurship, Chicago IL. More information

Rapport

Achtenhagen, L., Johansson, A., Picard, R. (2007). The Promotion of Entrepreneurship in the Audio-Visual Media (esp. TV): Final Report for the European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General. Jönköping: Media Management and Transformation Centre, Jönköping International Business School More information