7 miljoner kronor till forskning om kompetensförsörjning för svensk metallindustri

Forskare från Jönköping International Business School (JIBS), Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University och Uppsala universitet har fått 7 miljoner kronor i forskningsmedel för det tvärvetenskapliga projektet KOMPET, som ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder för att driva utvecklingen mot en säkrad kompetensförsörjning för svensk metallindustri.

närbild av armar och händer på en metallarbetare i en fabrik, som håller ett metallslipverktyg med gnistor som kommer från den.

Forskningsprojektet ska öka förståelsen kring utmaningar och möjligheter som finns kopplat till kompetensförsörjning inom metallindustrin. (bild: Janno Nivergall/Pixabay)

Kompetensförsörjning är en viktig strategisk fråga för svensk industri. KOMPET är ett projekt inom Vinnovas strategiska innovationsprogram Metalliska material Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som syftar till att öka förståelsen för hur organisationer kan bygga en fortbildningskultur kring hur kompetensfrågor, människors motivation och utvecklingskraft bäst tas till vara, så att organisationer och företag i längden kan förbli attraktiva arbetsgivare.

I ett uttalande i ett pressmeddelande sa Metalliska Material följande: En socialt hållbar industri tar hänsyn till både arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Ett attraktivt arbetsklimat skapar förutsättningar för att locka rätt kompetens, som in sin tur kan bidra till innovation och transformation. Det innebär att kontinuerligt utveckla den egna organisationen till en attraktiv arbetsplats genom att både utveckla befintlig och attrahera ny kompetens. Detta kan leda till att bli varse de normer och mekanismer i den industriella kontexten och i den egna organisationen som ställer till problem kring kompetensförsörjning.

huvud och axel porträttbild av Anette Johansson

Anette Johansson, projektledare för KOMPET.

Anette Johansson, universitetslektor i företagsekonomi på JIBS samt projektledare för KOMPET ser forskningsprojektets tvärvetenskapliga och samarbetsfokuserade karaktär som nyckeln till att driva igenom handlingsorienterade och relevanta förändringar.

– Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. Det finns redan en stor kunskap inom området, men den verkar svår att omsätta i praktiken. Det här projektet är tvärvetenskapligt och handlingsorienterat. Vi kommer jobba tillsammans, både forskare, branschorganisationer och företag, för att öka förståelsen för hur organisationer kan bygga en fortbildningskultur kring hur kompetensfrågor, människors motivation och utvecklingskraft bäst kan tas tillvara, säger Anette Johansson.

Branschorganisationer och företag som deltar i projektet kommer att få definiera problemområden och arbeta aktivt med tydligt definierade uppgifter som de sedan får analysera och reflektera kring. Särskilt fokus kommer att läggas på de utmaningar som har en kritisk påverkan på organisationernas arbete med kompetensförsörjning och hur de kan förstås och hanteras i praktiken.

– Jag ser fram emot att tillsammans både reflektera kring och agera på de utmaningar och möjligheter som finns kopplat till kompetensförsörjning inom metallindustrin, säger Anette Johansson.

I forskargruppen för projektet ingår förutom Anette Johansson även Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi vid JIBS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation vid JTH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och Katarina Graffman, kulturantropolog vid Uppsala universitet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De branschorganisationer som deltar i projektet är Gjuteriföreningen, Jernkontoret and Svenskt Aluminium. De deltagande företagen är Lundbergs Pressgjuteri, Stena Aluminium, A-lackering och Bruzaholms bruk.

KOMPET har en sammanlagd budget på cirka 6,9 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova och resten från deltagande organisationer. Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning”. Fyra nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Kontakt

2021-12-02