Anette Johansson

Universitetslektor
Företagsekonomi , Jönköping International Business School
Ekonomie Doktor

Kontakt

Rum
B6040
Telefon
Skype
anettejohansson.se
Schema
Ändra din information

Anettes forskning fokuserar på innovation och entreprenörskap i etablerade företag, särskilt i sammanhang som kännetecknas av osäkerhet.  Anettes forskningsprojekt sker vanligtvis i samverkan med näringslivet. Tidigare projekt handlar exempelvis om innovationsförmåga bland små- och medelstora tillverkningsföretag och om digital innovation i tidningsbranschen. Pågående projekt är knutet till forskningsprofilen AFAIR inom SPARK vid JU och fokuserar hur indstrin kan förbereda sig för en AI transformation. Anette har en doktorsexamen i företagsadministration från JIBS (2014) och har tidigare arbetat med affärsutveckling och marknadsföring inom B2B- och B2C-branscher. Hon har erfarenhet som lärare och forskare vid Tekniska Högskolan och vid JIBS, har varit avdelningschef och Associate Dean of Faculty. 

Antologibidrag

Ellonen, H., Johansson, A. (2015). Magazine management: Publishing as a business. In: David Abrahamson and Marcia R. Prior-Miller (Ed.), The Routledge Handbook of Magazine Research: The Future of the Magazine Form New York: Routledge
Wikström, P., Johansson, A. (2013). Publishing. In: Towse, Ruth and Handke, Christian (Ed.), Handbook on the digital creative economy Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing

Artikel

McKelvie, A., Chandler, G., DeTienne, D., Johansson, A. (2020). The measurement of effectuation: highlighting research tensions and opportunities for the future Small Business Economics, 54(3), 689-720.
Ellonen, H., Jantunen, A., Johansson, A. (2015). The interplay of dominant logic and dynamic capabilities in innovation activities International Journal of Innovation Management, 19(5), 1-15.
Ellonen, H., Wikström, P., Johansson, A. (2015). The role of the website in a magazine business – revisiting old truths Journal of Media Business Studies, 12(4), 238-249.
Johansson, A., Ellonen, H., Jantunen, A. (2012). Magazine Publishers Embracing New Media: Exploring their capabilities and decision making logic Journal of Media Business Studies, 9(2), 97-114.
Jantunen, A., Ellonen, H., Johansson, A. (2012). Beyond appearances - Do dynamic capabilities of innovative firms actually differ? European Management Journal, 30(2), 141-155.

Doktorsavhandling

Johansson, A. (2014). Ways forward: Effectual and causal approaches to innovation in the Swedish magazine industry (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School).

Konferensbidrag

Ots, M., Lopez-Vega, H., Johansson, A. (2019). Stretching the knowledge boundaries of the firm: How local newspapers reinvent organizational practices in a digital world. European Media Management Association Conference, "Media Management and Actionable Knowledge: The Relationship between Theory and Practice", Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus, June 5-9.
Engström, A., Barry, D., Sollander, K., Edh Mirzaei, N., Johansson, A. (2019). Embracing the unplanned: Organizational ambidexterity within manufacturing SMEs. 79th Annual Meeting of the Academy of Management (AOM) 2019, August 9-13, Boston, Massachusetts, USA.
Engström, A., Johansson, A. (2017). Working meetings and inspiration for learning. 11th Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference (OLKC), Valladolid, April 26 - 28, 2017..
Johansson, A., Engström, A., McKelvie, A. (2016). An In-depth Investigation of Employee-driven Innovation. 36th Babson College Entrepreneurship Conference.
Johansson, A., Engström, A. (2016). Effectual learning in SME’s – activities promoting transformation in place of frustration. Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference (ACERE) 2016, 2–5 February 2016, Gold Coast, Queensland, Australia.
Johansson, A., McKelvie, A., Ellonen, H. (2016). Explaining the co-existence of effectuation and causation: An indepth qualitative study of decision makers. The 4th Effectuation Conference.
Rösiö, C., Bruch, J., Johansson, A. (2015). Early production involvement in new product development. POMS 26th Annual Conference POMS, Washington DC, 8-11 May, 2015..
Jafari, H., Hartmann, B., Johansson, A., Nyberg, A. (2013). How Showrooming Is Constituted: Preliminary Findings From A Multi-Method Study. 25th NOFOMA Conference - Gothenburg.
Johansson, A., McKelvie, A. (2012). Unpacking the Antecedents of Effectuation and Causation in a Corporate Context. Wellesley, Mass.: Babson College, 2012 Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), Forth Worth, Texas.
Johansson, A., Ellonen, H., Jantunen, A. (2011). Magazine publishers approaching new media: Is it about what we do or how we think?. NordMedia 2011, 11-13 August, Akureyri, Iceland.
Johansson, A. (2011). Entrepreneurialism - an asset in financial crises: A study of Swedish magazine publishers’ approach to new business development. European Media Management Association conference, Moscow June 2011.
Johansson, A. (2009). The role of Entrepreneurial Orientation in the process of developing the business models of magazine publishers. Paper presented at the 19th NordMedia Conference, Karlstad, Sweden, August 13-15.
Johansson, A. (2009). The role of Entrepreneurial Behavior for Business model development: A study of magazine organizations. UIC Research Symposium on Marketing and Entrepreneurship, Chicago IL.

Rapport

Achtenhagen, L., Johansson, A., Picard, R. (2007). The Promotion of Entrepreneurship in the Audio-Visual Media (esp. TV): Final Report for the European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General. Jönköping: Media Management and Transformation Centre, Jönköping International Business School