En form av digital undervisning är det som kallas hybrid undervisning. Den hybrida undervisningen kan utformas på olika sätt, men gemensamt är att det finns en interaktion mellan fysiska och digitala lärmiljöer. Denna interaktion kan ske asynkront vid olika tillfällen eller synkront med studenter både på Campus och online på samma gång.

Att arbeta med hybridundervisning kan vara ett sätt att hantera situationer där studenter inte har möjlighet att närvara vid Campusundervisningen, men också ett sätt att öppna upp för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Hybrid undervisning ställer speciella krav för att uppnå en fungerande och jämlik kommunikation för alla studenter, därför är det viktigt att planera väl för denna typ av undervisning.

Nedan har vi sammanställt ett antal råd och tips som kan underlätta för dig som lärare i hybridsammanhang.

 • Informera studenter som ska delta på distans om platsen för det digitala mötet samtidigt som du i schemat anger i vilken lokal som undervisningen äger rum.
 • Planera för onlineundervisning och omvandla till campusversion.
 • Digitalt material är en självklarhet vid hybrida aktiviteter
 • Fundera i förväg på upplägg av grupparbeten. Campus-Campus, distans-distans, campus-distans?
 • Vid samarbete mellan studenter på campus och på distans är verktyg i den digitala miljön att föredra.
 • För att underlätta kommunikation med distansstudenterna kan det vara bra om även studenterna i klassrummet kopplar upp sina digitala enheter mot aktuellt Zoom-rum. (Viktigt att de har mikrofoner avstängda och volymen neddragen för att undvika rundgång och eko).
 • Tänk igenom vilka utmaningar och eventuellt trassel som kan uppstå under passet, och planera så att du vet vad du ska göra om problem uppstår.
 • Samma starttid för båda grupperna. Starta det digitala mötet samtidigt som du börjar lektionen i salen.
 • Håll tiden! För deltagare online är det extra viktigt att ha bestämda tider.
 • Utse någon av studenterna på plats att hjälpa till med att till exempel läsa och sammanställa inlägg i chatten.
 • Stanna kvar online efter lektionen/seminariet så studenter kan kommentera eller fråga om sådant de inte vill ta i stor grupp. Talar du om dessa möjligheter i förväg blir det en extra trygghet för studenterna.
 • Ljudkvaliteten är mycket viktig för upplevelsen för de som deltar online.
 • Tipsa om head set för de som är med online för bättre upplevelse.
 • Se till att du som lärare känner dig trygg med tekniken. Testa utrustningen i god tid innan undervisningspasset och öva på de olika funktionerna.
 • Ha en back-up plan om något inte fungerar. Tillexempel koppla över till mobiltelefonen tillfälligt om ljud eller bild inte fungerar i klassrummet.