För att hjälpa dig som vill veta mer om vad AI-verktyg kan göra i utbildningskontexten har vi sammanställt en lista med olika typer av verktyg i användning. Listan strävar efter att exemplifiera några av de tusentals verktyg som finns tillgängliga.

Hitta och sök

På webbsidan theresanaiforthat.com kan du söka bland 1000-tals AI-verktyg efter uppgift.

Vad menar vi egentligen när vi talar om och exemplifierar AI-verktyg? Egentligen finns AI invävt i vår vardag på ett sätt som vi inte alltid lägger märke till, och där har vi länge förlitat oss på AI. Det är inte alltid uppenbart att vi använder AI för AI används alltmer. De exempel som Educate inkluderar på den här sidan beskriver specifikt verktyg som kan användas för att lösa vanligt förekommande uppgifter i en akademisk utbildningskontext. Exemplen är inte rekommendationer.

Det kanske allra mest beryktade AI-verktyget just nu. ChatGPT kan generera textbaserade svar på frågor och färdigställa uppgifter på mycket kort tid. I exemplet ser du gratisversionen av ChatGPT besvara en tentamensfråga som kräver så kallade "higher order-thinking skills" som analys, jämförelse, tillämpning av fakta och liknande resonemang. Verktyget kan användas med input och output på de flesta språk.

Exempel från tentamen i Fysikalisk kemi m galenisk farmaci 7,5hp, termin 2 (LNU), allmän handling

AI och informationssökning

AI-verktyg har än så länge begränsad funktionalitet i informationssökningsprocessen. AI kan dock användas som bollplank för att till exempel hitta relevanta sökord inom ett ämne.

Ett akademiskt arbetssätt handlar om att hitta, granska och använda olika typer av källor. Det är mycket viktigt att veta var informationen kommer ifrån för att kunna bedöma dess trovärdighet. Därför är AI som inte anger referenser (eller anger felaktiga referenser) olämplig att använda i informationssökningssammanhang.


Förhållningssätt när AI-verktyg används vid informationssökning

  • Det är viktigt att uppmana studenterna att utvärdera sina sökresultat så att de lever upp till kraven som finns i uppgiften.
  • Studenterna bör verifiera fakta, figurer, citat och data med hjälp av trovärdiga källor för att se att informationen stämmer.
  • Studenterna är alltid ansvariga för det de skapar med AI. I textens metodavsnitt (eller motsvarande) bör de beskriva hur de har använt verktyget. Både AI-verktygets namn och prompt bör stå med. Det genererade svaret kan sedan bifogas som bilaga.

 

AI och litteraturöversikter

En litteraturöversikt är en metod som bygger på transparens och reproducerbarhet. Därför kan (ännu) inte AI-verktyg användas för att söka information till en litteraturöversikt. AI-verktyg kan däremot användas som hjälp för att hitta sökord och lära känna ämnet.

Kontakta gärna Högskolebiblioteket om du vill diskutera hur du kan arbeta med AI och informationssökning i din kurs: biblioteket@ju.se.

 

Källor

AI for Education. (2023). How to use IA responsibly every time. https://www.aiforeducation.io/ai-resources/how-to-use-ai-responsibly-every-time

McAdoo, T. (2023, 7 april). How to cite ChatGPT. APA Style. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt


Sammanfattning, frasering och struktur

Dessutom kan AI-verktyg hjälpa till att parafrasera, sammanfatta och jämföra vetenskapliga artiklar. De kan analysera och extrahera relevant och viktig information från flera källor, så att studenter eller forskare kan sammanställa information på ett effektivt sätt. Detta hjälper till att skriva litteraturöversikter och producera välstrukturerad text. AI-verktyg som Grammarly och QuillBot kan ge förslag på hur rättstavning, grammatik, frasering och struktur kan förbättras. Verktygen kan också generera text för att färdigställa eller förbättra det som redan skrivits.


Dataanalys

AI-verktyg kan tolka och analysera data. De kan bearbeta stora datamängder, identifiera mönster och generera insikter. Till exempel kan AI-drivna analysverktyg utföra statistiska analyser, visualisera data och skapa prognoser.

 

De verktyg som nämns ovan kan vara till stor hjälp för studenter, lärare och forskare. Samtidigt krävs det förståelse för hur verktygen fungerar för att förstå på vilket sätt de kan användas. Dessutom är det viktigt att vi lärare förstår hur verktyg fungerar, så att vi förstår konsekvenserna av att tillåta eller begränsa användning i undervisning och under examination.

  1. Autonoma fordon: AI spelar en avgörande roll i självkörande bilar. Sensorer och kameror samlar in data om omgivningen, och AI-algoritmer bearbetar denna data för att fatta beslut i realtid, som att upptäcka objekt, känna igen trafikskyltar och navigera fordonet säkert.
  2. Bedrägeriavslöjning: AI används omfattande inom finansiella system för att upptäcka bedräglig verksamhet. Maskininlärningsalgoritmer analyserar stora mängder data, som transaktionshistorik, köpmönster och användarbeteende, för att identifiera avvikelser och potentiellt bedrägliga transaktioner och därigenom förhindra ekonomiska förluster.
  3. Bild- och taligenkänning: AI-drivna teknologier för bild- och taligenkänning används i olika applikationer och enheter. Dessa teknologier möjliggör automatisk taggning av foton på sociala medier, ansiktsigenkänning för upplåsning av smartphones, röstkommandon för virtuella assistenter och till och med översättning av språk i realtid.
  4. Personliga rekommendationer: Online-plattformar som streamingtjänster, e-handelswebbplatser och sociala medieplattformar använder AI-algoritmer för att analysera din webbhistorik, köphistorik och interaktioner för att ge personliga rekommendationer. Dessa rekommendationer baseras på mönster och preferenser som lärs upp från dina data och liknande användares data.
  5. Röstassistenter: Röstaktiverade AI-assistenter som Siri, Alexa och Google Assistant är vanliga i smartphones, smarta högtalare och andra enheter. De använder sig av naturligt språkbehandling och maskininlärning för att förstå och svara på röstkommandon, utföra uppgifter som att ställa in påminnelser, spela musik, svara på frågor och styra smarta hemmenheter.
  6. Skräppostfilter: E-posttjänster använder AI-algoritmer för att filtrera ut skräppostmeddelanden från din inkorg. Dessa filter lär sig av mönster och egenskaper hos skräppostmeddelanden, såsom nyckelord, avsändare och e-poststrukturer, för att identifiera och blockera oönskade och potentiellt skadliga meddelanden.
  7. Virtuell kundsupport: Många företag använder AI-drivna chatbotar eller virtuella assistenter för att hantera kundförfrågningar och ge support. Dessa chatbotar kan förstå och svara på kundfrågor, ge rekommendationer och ge grundläggande hjälp, vilket minskar behovet av mänsklig inblandning.