Vägen mot internationalisering - var står vi idag?

“JUs förhållningssätt till internationalisering är entreprenörsmässigt och mångsidigt.”

Lucia Naldi är professor i företagsekonomi på Jönköping International Business School (JIBS). Hennes främsta forsknings- och undervisningsområden är entreprenörskap, internationell handel och strategi. Under 2018 blev hon senior rådgivare inom internationalisering åt för rektor på Jönköping University (JU).

Lucia är född och uppvuxen i Florence, Italien. Hon besökte Sverige för första gången 1999, då som utbytesstudent. Senare tog hon sin doktorsexamen vid JIBS och hon flyttade till Jönköping 2012.

Vilka erfarenheter tar du med dig i rollen som senior rådgivare inom internationalisering?

Jag har studerat och arbetat i olika länder och vid olika universitet. Jag har också lett flera internationaliseringsprojekt både inom forskning och utbildning, och kanske avgörande, ett av mina främsta forskningsområden rör internationalisering av organisationer. Så, allt som allt, känner jag mig väl förberedd för rollen.

Vilken aspekt av vår internationalisering kan JU vara mest stolt över?

Studentmobilitet är alltid det första folk tänker på, och det är något som vi är väldigt bra på. Vi har över 2 000 internationella studenter från 70 länder på campus. Vi har 500 utresande studenter som väljer att tillbringa en termin utomlands på något av våra 350 partneruniversitet runt om i världen. Men det finns många fler dimensioner av internationalisering...

Vi är ledande i att skapa förutsättningar för internationella studenter att komma hit och studera på JU. Jönköping University Enterprise (JUE) erbjuder förberedande utbildning, studieteknik och språkträning för internationella studenter som vill bo och studera vidare i Sverige. Vi var det första lärosätet i Sverige att erbjuda detta.

Vi är också stolta över våra internationella campus i Thailand och Brasilien. De är också nära knutna till internationella företag, där våra studenter kan genomföra sina praktikperioder och skriva examensarbeten.

Ytterligare en viktig dimension är internationaliseringen av läroplanerna. Dagens samhälle blir mer och mer mångkulturellt, så vi anpassar våra program så att de också omfattar globala perspektiv. Studenter inom alla ämnesområden behöver lära sig interkulturella färdigheter – och också inse att kunskap är relativ och kulturellt kontextuell.

En annan väldigt viktig aktivitet är vårt engagemang i att höja kompetensen i utvecklingsländer. Till exempel arbetar JIBS med universitet i afrikanska länder för att utveckla deras forskningsmiljöer och doktorandutbildning. Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) startar också utbildning inom akademiskt ledarskap i Etiopien. Det är samarbeten som är fördelaktiga för båda parter och vi värderar dem högt.

Hur är det lokalt med regionen och det omgivande samhället? Hur gynnas de av internationaliseringen?

Först och främst så gynnas de av våra internationella studenter och forskare som kan bidra med viktiga resurser, nätverk och konkurrenskraftig kunskap som är mycket värdefull för våra lokala företag och organisationer.

Samtidigt kommer alla våra studenter, även vid de program som traditionellt inte har så många internationella sökande, att lämna JU med viktiga globala och interkulturella kompetenser eftersom internationlisering är en viktig del i våra läroplaner. Jag kan se hur detta kan bli väldigt gynnsamt för arbetsplatser som har en alltmer mångkulturell miljö, som t.ex. sjukvården och utbildningssektorn.

Hur skiljer sig internationaliseringen på JU från andra lärosäten?

JU är unikt i att det är regionalt förankrat lärosäte som samtidigt utvecklar sina internationella kontakter och sin globala inriktning. JU startades med starka kopplingar till lokala företag och institutioner, och vi är starka i flera forskningsfält tack vare lokala samarbetsaktiviteter och finansiering. Det i sin tur gör oss till en attraktiv plats för internationella studenter, internationell personal och utländska partners – något som i sin tur gynnar regionen. Så, våra regionala rötter och vår internationella profil kompletterar varandra mycket väl.

2019-08-28