Ämneslärare årskurs 7-9

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, 240 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Ämneslärare i årskurs 7–9 undervisar ungdomar i grundskolan i två valda skolämnen. Under programmet utvecklar du dina ämneskunskaper, ditt ledarskap, din sociala förmåga och blir väl förberedd för att undervisa morgondagens vuxna.

Elever i de tidiga tonåren står på tröskeln till vuxenlivet och att arbeta tillsammans med dem innebär en spännande och utvecklande utmaning. Du hjälper eleverna att upptäcka glädjen i breda ämneskunskaper och stöder dem i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor. I din utbildning får du möjlighet till ämnesfördjupning samtidigt som du har nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Utbildningen utgörs till största delen av ämnesstudier, där du väljer ämneskombination efter eget intresse. Du läser 90 högskolepoäng i ett fördjupningsämne och 60 högskolepoäng i ett övrigt ämne. Under din studietid läser du även kurser i bland annat lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap.

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera  vid något av våra partneruniversitet.

Under ämneslärarprogrammets fyra år har du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett har en nära samverkan med utbildade handledare i ett 15-tal kommuner.

I din utbildning till ämneslärare har du fått kunskaper inom två valda skolämnen och i ditt arbete som ämneslärare ansvarar du för undervisningen i dessa ämnen. Du arbetar med att inspirera dina elever till fortsatt lärande och stödja dem i deras utveckling in i vuxenvärlden.

Har du redan läst undervisningsämnen på högskolan som är relevanta i grundeller gymnasieskolan? Då kan du få en ämneslärarexamen genom Kompletterande pedagogisk utbildning efter ett och ett halvt år.

Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2020
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 – 9

Samhällskunskap

Till ansökan (öppnar 16 mars)
Ort: Jönköping
Antal platser: 10
Anmälningskod: HJ-52261
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Matematik 2a, 2b eller 2c och Samhällskunskap 2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik B, Samhällskunskap B, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet. Läs mer om antagningsprovet

Religionsvetenskap

Till ansökan (öppnar 16 mars)
Ort: Jönköping
Antal platser: 10
Anmälningskod: HJ-52506
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet. Läs mer om antagningsprovet

Historia

Till ansökan (öppnar 16 mars)
Ort: Jönköping
Antal platser: 10
Anmälningskod: HJ-52503
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet. Läs mer om antagningsprovet

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Lärande och utveckling för ämneslärare* 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder*
7,5 hp
Ämne 1 Hi/Re/Sh 1-30 hp

År 2

Ämne 1 Hi/Re/Sh 31–60 hp
Ämne 2 Ge/Hi/Re 1–30 hp

År 3

Ämne 2 Ge/Hi/Re 31–60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare* 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Specialpedagogik för ämneslärare* 7,5 hp

År 4

Bedömning och betygsättning för ämneslärare* 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare* 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare* 7,5 hp
Ämne 1 Hi/Re/Sh 61–90 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). 

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan
Till ansökan

Antagningsprov på Ämneslärarprogrammet

För att bli antagen till Ämneslärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation behöver du genomföra ett antagningsprov. Antagningsprovet är obligatoriskt och består av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift som genomförs på plats i Jönköping. Antagningen till programmet görs utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet i kombination med resultatet från antagningsprovet.

Läs mer om antagningsprovet.

Läs reportage i DN om antagningsprovet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster