Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet utgörs till största del av ämnesstudier. Du läser 120 hp i ett fördjupningsämne och 90 hp i ett övrigt ämne.

Valet av fördjupningsämnet styr vilket/vilka ämnen du kan välja som övrigt ämne. Anmälningskoden skiljer sig åt beroende på vilka ämneskombinationer du väljer.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns möjlighet att läsa nedanstående inriktningar och ämneskombinationer:

Engelska

Val av fördjupningsämne samt övrigt ämne

Fördjupningsämne (120 hp)

Övrigt ämne (90 hp)

Engelska

Historia
Religionsvetenskap

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Historia

Fördjupningsämne (120 hp)

Övrigt ämne (90 hp)

Historia

Engelska
Religionsvetenskap

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Religionsvetenskap

Fördjupningsämne (120 hp)

Övrigt ämne (90 hp)

Religionsvetenskap

Engelska
Historia

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Samhällskunskap

Observera att samhällskunskap hör till de ämnen som har särskilt krav på ämnesdjup och därför endast kan läsas som fördjupningsämne!

Fördjupningsämne (120 hp)

Övrigt ämne (90 hp)

Samhällskunskap

Engelska
Historia
Religionsvetenskap

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Svenska

Observera att svenska hör till de ämnen som har särskilt krav på ämnesdjup och därför endast kan läsas som fördjupningsämne!

Fördjupningsämne (120 hp)

Övrigt ämne (90 hp)

Svenska

Engelska
Historia
Religionsvetenskap

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.