Grundlärare fritidshem

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Som lärare i fritidshem kommer du att arbeta med att stimulera barns lärande och utveckling både i och utanför skolan. Ditt uppdrag är bland annat att tillsammans med eleverna skapa en meningsfull fritid och du får behörighet att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt skolämne i årskurs 1-6.

Under utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du kompetens för det fritidspedagogiska arbetet vilket bland annat innebär att undervisa i fritidshem. Du väljer också ett praktiskt estetiskt ämne som bild, idrott och hälsa eller musik, vilket ger dig behörighet att undervisa i det ämnet i årskurs 1-6.

Undervisningen i fritidshem erbjuder eleverna möjligheter till bland annat samtal, lek och estetiska uttryck. Som grundlärare i fritidshem utgår du, i din undervisning, från elevens och gruppens behov och samverkar med övriga skolan, förskolan och hemmet.

Studera utomlands

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av din utbildning finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningens tre år har du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett omfattande nätverk med över tusen partnerskolor och utbildade handledare i 25 kommuner.

Efter utbildningen

Efter utbildningen blir du grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiskt/estetiska ämne du väljer under högskoletiden, det vill säga bild, musik eller idrott och hälsa.

Victor, före detta student, berättar mer om programmet

Läs merLäs mindre

Studier och löpning ger ett skönt flow i tillvaron

– Jag har vikarierat en del inom skolverksamheten och när jag kom till fritidshemmet i Vaggeryd kändes det så rätt. Jönköping University ligger nära där jag bor och för mig var JU det självklara valet då jag har sambo och två hundar. Adam säger att utbildningen är mycket roligare än vad han först trodde ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 65
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52238
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK)* 15 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK)*
7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK)* 7,5 hp

Termin 2

Fritidshemmets pedagogiska grunder 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem 7,5 hp
Utomhuspedagogik för grundlärare fritidshem 7,5 hp

Termin 3

Valbara kurser:
Bild för grundlärare
30 hp
Idrott och hälsa för grundlärare 30 hp
Musik för grundlärare 30 hp

Termin 4

Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK)* 7,5 hp
Sustainability in a Multicultural World in School-Age Educare (ES)*
7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
för grundlärare fritidshem (UVK)* 7,5 hp
Specialpedagogik
för grundlärare fritidshem (UVK)* 7,5 hp

Termin 5

Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet 15 hp
Utvärdering och utveckling och v
erksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem (UVK)* 15 hp

Termin 6

Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik 7,5 hp
V
erksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem 7,5 hp
Examensarbete
för grundlärare fritidshem 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), en UVK-kurs ges på engelska, education science (ES).

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-06-16

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-11
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information