Industriell produktframtagning (civilingenjör)

300 hp | 5 år | Programstart: HT 2018 | Examen: Civilingenjörsexamen i Industriell produktframtagning

Kunskap och helhetsförståelse om produktframtagningsprocessen och hur produkt- och produktionsutvecklingen kan integreras för att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig industriell verksamhet kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det här är en utbildning för dig som vill få både breda och djupa kunskaper i hur produkter utvecklas, sätts i produktion och hittar sin väg ut till kunden.

Idag sker detta oftast i en globaliserad miljö där användningen av digitala verktyg och arbete i nätverk är självklara delar. I denna utbildning tränas du aktivt för detta och får stora möjligheter att förlägga delar av din utbildning utomlands.

Den industriella utvecklingen är snabb och alltmer global till sin karaktär. Kundkraven idag blir alltmer specifika och individualiserade samtidigt som kostnadspressen är hård av den globala konkurrensen. För att uppnå tillräckliga fördelar på marknaden krävs alltmer av integrerade internationella utvecklings-, tillverknings- och distributionsprocesser där ingenjörsarbetet sker med massivt stöd av digitala verktyg och kommunikationsteknologi. Kraven på uthållighet och cirkulära varuflöden, dvs. att redan på utvecklingsstadiet planera för 100% återvinning i olika former när produktens livslängd är förbrukad höjs hela tiden. Nya arbetssätt och affärsmodeller för att höja konkurrensförmågan utvecklas i snabb takt och med en ökad tjänstefiering som följd.

Detta tillsammans med höga krav på både grundläggande tekniska kunskaper och fördjupade och integrerade kunskaper i både produktutveckling och produktionsutveckling hos morgondagens ingenjörer är bakgrunden till civilingenjörsprogrammet i industriell produktframtagning med fokus på internationalisering och kundanpassning.

Studera utomlands

Programmet erbjuder stora möjligheter till att studera utomlands. Tillbringa en termin vid något av  våra partneruniversitet eller våra speciellt utvalda internationella campus. Du kan också genomföra både näringslivsförlagd kurs och examensarbetet utomlands. Om du vill kan du med en maximal satsning komma upp i ett och ett kvarts års studier utomlands. Genom detta får du värdefulla erfarenheter, du bygger kunskap om hur det är att arbeta utomlands, skaffar dig kontakter och skapar meriter som är högt värderade av många arbetsgivare.

Våra internationella campus utgörs av speciellt utvalda universitet som ligger i områden där många svenska internationellt verksamma storföretag har etablerats sig. Idag finns de i Sydostasien, Sydafrika, Brasilien och USA. Där kan du läsa ett kursutbud som passar ihop med utbildningen i Jönköping och ofta göra praktik och/eller examensarbete.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du 15 veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Civilingenjörsexamen i Industriell produktframtagning med fokus på internationalisering och kundanpassning ger en utmärkt grund för att arbeta med teknisk utveckling i företag som verkar på en internationell arena och med betoning på integration av utvecklings- och fullföljandeprocesser gällande produkter och system. Kombinerat med yrkeserfarenhet ger den också en utmärkt grund för att arbeta som ledare inom området.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 300 hp
Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 40
Programstart: HT 2018
Sista anmälan: 2018-04-15
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E.


Har du inte ordinarie behörighet kan du komplettera fysik, kemi och matematik genom bastermin eller basår. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 3b finns Teknisk bastermin med start på våren. Efter avklarad bastermin har du platsgaranti till ingenjörsprogrammets ordinarie start till hösten. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 1a/1b/1c finns Tekniskt basår med start på hösten. Efter avklarat basår har du platsgaranti till ett av ingenjörsprogrammen med start nästkommande höst.

Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen
För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen:
Civilingenjörsexamen (300 hp) i Industriell produkframtagning.
Degree of Master of Science (300 credits) in Industrial Product Realization.

Kurser inom programmet

År 1

Introduktionskurs produktframtagning 7,5 hp
Projektledning och gruppdynamik 7,5 hp
Envariabelanalys 7,5 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Linjär algebra 7,5 hp
Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7,5 hp
Flervariabelanalys 7,5 hp
Mekanik och hållfasthetslära 1 7,5 hp

År 2

Mekanik och hållfasthetslära 2 7,5 hp
Elektronik och styrteknik för produktframtagning 7,5 hp
Mekanik och hållfasthetslära 3 7,5 hp
Termodynamik och energiteknik 7,5 hp
Material i produkt- och tillverkningsprocess 15 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Konstruktionselement 7,5 hp

År 3

Hållbar produktframtagning 7,5 hp
Industriella produktionssystem 7,5 hp
Integrerad produkt- och produktionsutveckling 7,5 hp
Logistik 7,5 hp
Produkt- och processergonomi 7,5 hp
Kvalitets- och innovationsledning 7,5 hp
Näringslivsförlagd kurs 15 hp

År 4

Intelligent dataanalys 7,5 hp
Interkulturella utmaningar i ingenjörsarbete 7,5 hp
Produktframtagning, projektkurs 15 hp
Termin utomlands / Valbara kurser 30 hp
Exempel på valbara kurser:
Produktionslogistik 7,5 hp
Smarta fabriker och Industri 4.0 7,5 hp
Tillämpad beräkningsströmningsdynamik och värmeöverföring 7,5 hp
Produkt- och produktionsplattformar 7,5 hp

År 5

Kundanpassade material 7,5 hp
Industriell marknadsföring och inköp 7,5 hp
Utformning av försörjningskedjor 7,5 hp
Forsknings- och utredningsmetodik 7,5 hp
Examensarbete 30 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Docent, Universitetslektor
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1630
Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-08-31

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2017-06-28
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information