Internationellt arbete - inriktning globala studier

Filosofie kandidatexamen med huvudområde globala studier, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2019

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Är ditt mål att arbeta med integrations- och migrationsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete eller fredsbevarande arbete? Programmet Internationellt arbete ger dig en utbildning med möjligheter att verka inom flera globala verksamhetsområden.

I Sverige förväntas behovet av kvalificerade insatser inom migrations- och integrationsområdet öka och utbildningen ger en god förberedelse för sådant arbete. Utifrån sociologiska, geografiska och statsvetenskapliga infallsvinklar studeras tre globala utmaningar, nämligen migration och integration, hållbar utveckling och fred och konflikt. Frågor om rättvisa, hållbarhet och mångfald diskuteras genomgående i utbildningen.

Programmet ger en gedigen samhällsvetenskaplig utbildning och verktygen för att utföra ett kvalificerat arbete inom många olika verksamhetsfält. Förutom kunskaper i globala studier ger programmet kompetens i interkulturell kommunikation och projektledning. 

Studera utomlands

Under utbildningen ges du möjligheter att studera utomlands vid något av Jönköping Universitys partneruniversitet. Här kan du fördjupa dina kunskaper i Globala studier eller komplettera din utbildning med andra akademiska kurser. 

https://www.instagram.com/globalastudierht16/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du följa studenterna som gjorde praktik hösten 2018. 

Praktik

Programmet ger möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Sverige eller utomlands, till exempel i ideella organisationer, myndigheter eller företag. På så sätt kommer du tidigt i kontakt med arbetslivet. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 10 veckor och förläggs i första hand utomlands.

https://www.instagram.com/ia17ontour/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du följa studenter som studerar utomlands våren 2019. 

Efter utbildningen

Utbildningen förbereder dig för till exempel fredsbevarande arbete och internationellt utvecklingssamarbete. Efter utbildningen kan du arbeta inom många olika typer av organisationer. Våra tidigare studenter återfinns bland annat inom både offentlig och privat sektor, inom FN och i välgörenhets- och biståndsorganisationer, både i Sverige och utomlands.

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare? Utbildningen förbereder för studier på avancerad nivå.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 50
Programstart: Hösten 2019
Sista anmälan: 2019-04-15
Anmälningskod: HJ-52247
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier

År 1

Globala utmaningar: Introduktion till globala studier 7,5 hp
Utvecklingsstudier: Perspektiv och strategier 7,5 hp
Globala ekonomiska och politiska institutioner 7,5 hp
Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion 7,5 hp
Man, Society and Environment 7,5hp
Global Challenges and Strategies for Sustainable Development
15 hp

År 2

Peace and Conflict Studies 15 hp
Migration och integration 15 hp
Utlandsstudier/Campusförlagda kurser inom programmet 30 hp

År 3

Management and Planning 7,5 hp
Communication Perspectives 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 15 hp
Samhällsvetenskapliga metoder: Fördjupning 7,5 hp
Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp
Examensarbete i Globala studier 15 hp


Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.


Till ansökan (öppnar 15 mars)
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information