style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Våren 2025
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Grund
rotate_right Ansökningstid: Öppnar för anmälan 16 september

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Öppnar för anmälan 16 september!


Du ansöker själv direkt via antagning.se där du finner kompletterande utbildningsinformation om respektive kurs.


Under ansökningsperioden kommer du hitta länkar direkt till våra kurser på antagning.se nedan.


Du kompletterar din ansökan med "Huvudmannens godkännande" som din arbetsgivare ska skriva under. Blanketter kommer du hitta här.


Du kan skanna in blanketten och bifogar den elektroniskt när du ansöker på antagning.se alternativt skickar in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 RosersbergFörväntade kursstarter vårterminen 2025


Kursernas upplägg

Kurserna i Svenska som andraspråk genomförs helt på distans medan resterande kurser är distansbaserade med ett antal campusträffar i Jönköping. Till varje kurs finns en studieguide med detaljerad information om kursens upplägg, vilken kommer att delges antagna studenter. I studieguiden hänvisas till webbplattformen Canvas, vilken du får tillgång till i samband med registrering på kursen


Behörighet

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen. För utbildningarna i Svenska som andraspråk, där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet, finns inga krav på lärarexamen eller att deltagare ska vara obehörig och detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709.


Waldorflärare

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen.


Statsbidrag för skolan

Statsbidraget för Lärarlyftet ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Länk till mer information finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2025 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked samt vid kursstart.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss


Studievägledande frågor:

Sara Dommartine

sara.dommartine@ju.se

Kursadministrativa frågor:

Sofia Wärnbring Bark
sofia.bark@ju.se

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Lärarlyftet
event Kursstart: Våren 2025
local_library Studieform: Campus samt distans
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 15 - 45 hp
language Språk: Svenska
rotate_right Ansökningstid: Öppnar för anmälan 16 september

Du kompletterar din ansökan med "Huvudmannens godkännandeblankett" som din arbetsgivare ska skriva under. Blanketter kommer du att hitta här.

Du kan skanna in blanketten och bifogar den elektroniskt när du ansöker på antagning.se alternativt skickar in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss