Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet globala studier inriktning hållbarhetsstudier, 60 hp
Till ansökan

Globala miljöproblem som klimatförändringar, minskande biologisk mångfald och ökande utsläpp har stor påverkan på människors liv och förvärrar ofta många av de samhällsproblem som redan finns. Både i vårt land och i övriga världen syns ökande sociala klyftor, utanförskap och ojämlikhet. Det är hög tid att vända den utvecklingen.


Programmet är tvärvetenskapligt och fokuserar på tvärkulturell, jämförande forskning och långsiktig hållbar samhällsförändring med perspektiv på till exempel social rättvisa, mångfald, mänskliga rättigheter och klimatförändringar. Du studerar hållbarhetsutmaningar på både lokal och global nivå. Många utmaningar berör större regioner och måste därmed hanteras gemensamt av flera länder.


Programmet använder tillämpad forskning för att bidra till hållbar utveckling i nära samarbete med det omgivande samhället. Som student får du ta del av olika teoretiska perspektiv på hållbarhetsfrågor och parallellt med det utveckla praktisk kunskap och erfarenhet inom hållbar samhällsutveckling. Du får studera aktuella frågor och trender i olika delar av världen och använda samhällsvetenskapliga metoder och verktyg, såsom datainsamling och analys, för att utforma och tillämpa lösningar inom ramen för de globala målen – både på global, regional och lokal nivå.

 

Examensarbetet skriver du tillsammans med en organisation/verksamhet som du själv väljer - inom offentlig sektor, en ideell organisation eller inom näringslivet. I kursen Research planning utvecklar och formulerar du en projektplan, som blir grunden för magister- och masteruppsatsen.


I programmets föreläsningar, fallstudier, grupparbeten och övningar möter du både akademiker och praktiker. En väsentlig del av programmet är också det samarbete du etablerar med någon aktör från det omgivande samhället. Teori och praktik integreras därmed på flera sätt och ger både träning och kunskaper om förutsättningarna för framgångsrikt samarbete.


Programmet erbjuds i två varianter: 1 år (60 hp) och 2 år (120 hp). Det första året är gemensamt för alla studenter, medan det andra året delvis utgörs av valbara kurser och ger behörighet att söka vidare till forskarutbildning.


Programmets studie- och forskningsmiljöer

Programmet anordnas inom studiemiljön Social Sciences of Sustainability i samarbete med masterprogrammen Sustainable Communication (SusCom) och Learning, Digitalization and Sustainability (LeadS). Masterprogrammen är knutna till flera forskningsmiljöer men särskilt forskningsmiljön Sustainable Societies.

Den tredje terminen på det tvååria programmet består av valbara kurser där du får möjlighet att fördjupa eller komplettera dina studier. Du kan till exempel läsa kurser inom systerprogrammen Sustainable Communication (SusCom) och Learning, Digitalization and Sustainability (LeadS) eller läsa en utlandstermin efter överenskommelse med programansvarig.


Programmet ger dig både bred och djup kompetens inom samhällsförändring med fokus på hållbarhet. Det innebär kunskap och förståelse för idéer och strategier inom hållbarhetssfären, men också hur de praktiskt kan tillämpas och anpassas efter olika förutsättningar.

 

Programmets upplägg innebär också goda möjligheter att utveckla och träna förmågor och färdigheter som är värdefulla oavsett yrkesinriktning, såsom projektledning och interkulturell kompetens.

 

Efter utbildningen kommer du att ha såväl teoretisk som praktisk kunskap som gör dig till en intressant kandidat för strategiska positioner inom såväl myndigheter, näringsliv och idéburna organisationer. Om du fullgör den tvååriga varianten av programmet är du dessutom behörig för att gå vidare till forskarutbildning.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in global studies or social science including independent work, i.e., a thesis or the equivalent. English proficiency is required.

Social sciences include areas such as social and behavioural sciences, psychology, sociology, ethnology and human geography, political science, economics and economic history, journalism and information, media and communication studies, library and documentation science, business, commerce and administration, purchasing, sales and distribution, marketing, banking, insurance and finance, accounting and taxation, management and administration, clerical and secretarial services, law and jurisprudence, criminology, anthropology, peace and development studies, human rights, disability science, gender science, etc.

An assessment of your eligibility will be made by Admissions Office when a complete application has been placed.

Global Studies: Sustainable Societies and Social Change (One Year)

Omfattning: 60 hp
Anmälningskod: HJ-MS196
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet globala studier inriktning hållbarhetsstudier

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor i globala studier
  • Högskolan för lärande och kommunikation