Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2022-02-15 - 2022-03-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 75 hp

Som distriktssköterska är omvårdnadsarbetet komplext och yrket omfattar många olika arbetsuppgifter. Professionen innebär ett ökat krav på självständighet, och under utbildningen kommer du att få träna upp din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. Utbildningen ger dig också teoretisk kunskap baserad på vetenskap, och verktyg för att utveckla din handlingsberedskap. Du ges möjlighet att träna dina färdigheter inom den samskapande omvårdanden.


Under utbildningen får du ta del av vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper, för att vara redo för din nya, viktiga yrkesroll som distriktssjuksköterska.


Utbildningen erbjuds på halvfart. Första terminen läser ni tillsammans med Specialistsjuksköterskeprogrammet inom hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar. Stora delar av utbildningen är nätbaserad. 0-4 gånger per 7,5 hp är utbildningen förlagd på campus.

I VFU, verksamhetsförlagd utbildning, får du möjlighet att praktisera dina nya kunskaper. Det ger en ökad förståelse för professionens funktion och kunskapsbehov. VFU utgör 15 hp av studierna och genomförs inom verksamhetsområdena barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats, primärvård och hemsjukvård.

Jönköping University har många partneruniversitet världen över. Som student har du möjlighet förlägga en VFU-period vid ett av dessa. Det finns också möjlighet att göra ”Minor Field Studies” – ett koncept där du åker till ett internationellt partneruniversitet för att samla data och skriva ditt examensarbete.

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska har du en arbetsledande funktion, och arbetsområdena som du kan välja mellan är både många och spännande. Arbetet bedrivs inom region och kommun, till exempel barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats, primärvård och hemsjukvård. Arbetsmarknaden är bred och mycket god, och det finns ett stort behov av distriktssköterskor.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 75 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2022
Urval: Avancerad nivå
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Anmälningskod: HJ-MS169
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp
Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård 7,5 hp
Samskapande och avancerade vård i hemmet, 7,5 hp

God och nära vård för ett hållbart samhälle, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning primärvård och hemsjukvård 7,5 hp

Allmän farmakologi och sjukdomslära, 7,5 hp

Förskrivningsrätt och digital teknik för en patientsäker vård, 7,5 hp.


År 2

Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad med inriktning mot distriktssköterskans ämnesområde, 15 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Professor
    Ämnesföreträdare Handikappvetenskap
  • Hälsohögskolan