Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 75 hp
Till ansökan

Översikt

Utbildningen ger dig kunskap inom distriktssköterskans varierande kompetensområden, bland annat inom god och nära vård.

Utbildningen innebär:

  • Distansförlagd utbildning med träffar på campus.
  • Verksamhetsförlagd utbildning med garanterad plats.
  • Möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar och sammanhang.
  • Förskrivningsrätt för vissa läkemedel.

Som distriktssköterska får du ett stort ansvar med mycket variation. Med ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt ger du som distriktssköterska stöd till människor i alla åldrar och sjukdomstillstånd.

Utbildningen ger dig kunskap att självständigt göra bedömningar och fatta beslut. Du lär dig möta och hantera både förutsägbara och oförberedda omvårdnadssituationer i olika sammanhang.

Du får tränar din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. Dina färdigheter får du praktisera inom den samskapande omvårdnaden i omställningen mot god och nära vård.

 

Utbildningen erbjuds på hel- och halvfart. Första terminen läser du tillsammans med Specialistsjuksköterskeprogrammet inom hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar. Stora delar av utbildningen är distans. 0–4 gånger per 7,5 hp är utbildningen förlagd på campus.

Under din verksamhetsförlagd utbildning, VFU, får du möjlighet att omsätta dina fördjupade kunskaper i praktiken, för att få en ökad förståelse och kompetens inom distriktssköterskans arbetsområde.

VFU utgör 15 hp av studierna och genomförs inom verksamhetsområdena barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats, primärvård och kommunal hemsjukvård.

Som student har du möjlighet att förlägga en del av din VFU-period eller samla in data till din uppsats utomlands.

Internationaliseringen sker även på hemmaplan i möten med utbytesstudenter och gästföreläsare.

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska har du en arbetsledande funktion, och arbetsområdena som du kan välja mellan är både många och spännande. Du kan välja att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård eller i privata verksamheter. Exempel på arbetsområden:

  • Barnhälsovård
  • Elevhälsans medicinska insats
  • Primärvård
  • Hemsjukvård

Arbetsmarknaden är bred och mycket god, och det finns ett stort behov av distriktssköterskor. Efter avslutad utbildning har du även möjlighet att fortsätta med masterutbildning, doktorandstudier och/eller utvecklingsarbete inom verksamheter.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 75 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Helfart

Studietakt: Helfart
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Anmälningskod: HJ-MS173

Halvfart

Studietakt: Halvfart
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-MS169

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor
  • Hälsohögskolan