Studenter använder äldredräkt

För att få en bättre inblick i hur det är att vara äldre får studenter använda sig av en äldredräkt i undervisningen. Detta för att öka förståelsen och förbättra bemötandet till de äldre som är i behov av vård.

Äldredräkten Gert som den heter, simulerar hur det är att vara äldre med exempelvis glasögon som ger nedsatt syn, hörselskydd som ger nedsatt hörsel och imiterar tinnitus. Med hjälp av tyngder simuleras förlorad muskelmassa, och speciella skor stör balansen. Dräkten som Hälsohögskolan använder kan illustrera åtta olika sjukdomstillstånd som till exempel stroke, diabetes och halvsidig förlamning.

Möt studenten Sofia Örtlund Eklind som läser till specialistsjuksköterska med inriktning distriktsköterska som använder sig av äldredräkten i klippet.

2024-03-13