”Att studera kräver självdisciplin”

Hanna Gotting läser till distriktssköterska.

Hanna Gotting läser till distriktssköterska.

Hanna Gotting läser till distriktssköterska på halvfart. Hon har möjligheten att kunna kombinera studier med 50% arbete som sjuksköterska inom hemsjukvården.

Hanna har varit sjuksköterska under sju år och kände att hon ville bredda sina kunskaper. Valet föll på specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska då det är en bred utbildning. Efter utbildningen har hon möjlighet att fortsätta inom hemsjukvården eller arbeta med barn och ungdomar på elevhälsan eller som skolsköterska.

Arbetar hälsofrämjande

Just elevhälsan är något Hanna har fått upp ögonen för under utbildningen och framförallt på hennes nuvarande praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

- Att arbeta på elevhälsan innebär att du möter och lär känna eleven. Det kan vara både fysiskt eller psykiskt de behöver hjälp. Här arbetar du mer hälsofrämjande, något som är nytt för mig, säger Hanna

Hon berättar vidare att man samarbetar med andra professioner som till exempel kurator och specialpedagoger för att fånga upp elever.

Utmanande att studera

Att börja studera igen kräver självdisciplin menar Hanna. Hon behöver planera sin dag för att ligga i framkant och tycker det är en stor fördel att utbildningen är på distans.

- Det är utmanande att studera och kan vara tufft, säger Hanna.

Men hon kan samtidigt varmt rekommendera utbildningen för någon som funderar på att studera. Hon tycker att lärarna alltid är tillgängliga och kunniga och känner förtroende för dem.

Sidan uppdaterad