Högt omdöme av UKÄ

2023 gjorde Universitetskanslersämbetet UKÄ bedömningen att utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska håller ”hög kvalitet”. Vid bedömningen har UKÄ tittat på fyra olika områden där samtliga områden fick resultatet tillfredställande.

UKÄ är en statlig tillsynsmyndighet som arbetar med kvalitetsutvärdering av svenska högskoleutbildningar. Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller ”hög kvalitet”, står det att läsa i rapporten.

- Det är mycket glädjande och bra för Hälsohögskolan att Specialistsjuksköterskeexamen – Distriktssköterska tilldelas omdömet ”hög kvalitet”. Jag är dock inte förvånad eftersom det är fantastiska medarbetare på Avdelningen för omvårdnad som är involverade och arbetar med utbildningen, säger Marie Ernsth Bravell vd vid Hälsohögskolan.

Totalt är det 13 lärosäten som erbjuder specialistsjuksköterskeexamen – distriktssköterska och som har blivit granskade. Hälsohögskolan är ett av sju lärosäten som UKÄ bedömer håller ”hög kvalitet”.

Läs hela artikeln här Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Distriktssköterska på programsidan

2024-03-07