PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde globala studier, 180 hp

Översikt

Programmet vänder sig till dig som vill göra skillnad. Kandidatprogrammet i globala studier ger dig stora möjligheter att arbeta med globala frågor som fattigdom, konflikter, miljöproblem och mångfald både i Sverige och internationellt. Genom utbildningen får du teoretiska verktyg att förstå samhällsutvecklingen och hur den har förändrat villkoren för människor och miljö. Programmet ger flera valmöjligheter och möjligheter till specialisering.


Under utbildningen får du, utifrån sociologiska, kulturgeografiska och statsvetenskapliga infallsvinklar en djupare förståelse för olika samhällsutmaningar. Frågor om rättvisa, mänskliga rättigheter, mångfald och hållbarhet diskuteras genomgående under utbildningen där kurserna knyter an till Agenda 2030 och de globala målen.


Teoretiska kurser varvas med praktiska moment. Vi erbjuder nära kontakt med arbetslivet genom praktik, gästföreläsningar, studiebesök och samverkan med det omgivande samhället.


Programmet är i huvudsak på svenska men men mycket kurslitteratur är på engelska och vi har föreläsare från olika delar av världen. Vissa kurser läser du med internationella studenter och dessa ges helt på engelska.


Inom programmet erbjuds du att tillbringa flera delar av utbildningen utomlands. Under termin 4 finns möjlighet att studera utomlands på något av våra partneruniversitet. Väljer du att studera på hemmaplan läser du tillsammans med inresande internationella studenter. I termin 5 ges möjlighet att göra praktik utomlands. Utlandserfarenheter är både spännande och lärorikt och stärker din ställning på arbetsmarknaden.

I programmet ges möjlighet att göra praktik alternativt läsa kurser inom programmet som omfattar tio veckor. Du söker själv en plats för att göra din praktik.

 

Du kan välja om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands. Du kan göra din praktik i samarbete med företag och organisationer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Exempel på verksamhetsområden är miljö- och hållbar utveckling, migration och integration, biståndsarbete och fredsbevarande arbete. Att göra praktik ger dig möjlighet att koppla dina teoretiska kunskaper till praktisk verksamhet samt stärker dina färdigheter för arbetsmarknaden.


Termin fyra ger möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Då kan du fördjupa dina kunskaper i globala studier eller komplettera din utbildning med andra kurser inom till exempel språk, kommunikation, ekonomi eller projektledning.

Kandidatprogrammet i globala studier är en bred samhällsvetenskaplig utbildning och ger dig en stabil grund att stå på som öppnar för många yrken eller vidare studier. Kombinationen av djupa teoretiska kunskaper inom globala studier och praktiskt inriktade kurser ger en helhetssyn på utvecklingsfrågor.


Våra tidigare studenter återfinns inom offentlig, privat och idéburen sektor, i välgörenhets- och biståndsorganisationer, både i Sverige och utomlands. De har fått roller som bland annat analytiker, samordnare, utredare, projektledare, handläggare, verksamhetsutvecklare, programkoordinator och hållbarhetsstrateg.


Utbildningen förbereder för studier på avancerad nivå och efter examen väljer många studenter att läsa vidare. På Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder vi fyra masterprogram på engelska med fokus på hållbarhet inom miljön ” Social Sciences of Sustainability”:Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6.
Anmälningskod: HJ-52539
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde globala studier

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor i kulturgeografi
  • Högskolan för lärande och kommunikation