Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Du kanske vill jobba i en svensk organisation med omfattande utländska kontakter, eller på ett stort internationellt företag. Om du dessutom väljer utlandsstudier vid något av HLK:s många partneruniversitet under din valbara termin och förlägger din praktik i ett annat land eller i en interkulturell miljö, så kan du med inriktningen Global Communication få en stark internationell prägel på din examen.

Under inriktningsterminen läser du alla kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

En av kurserna ges i samarbete med Jönköping International Business School.

Global Communication är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52518
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Global Communication.

 

Communication across Cultures 7,5 hp
En kurs som lyfter fram kommunikationsmönster i olika kulturer. Du får kunskaper om interkulturell kommunikation i exempelvis strategiska kommunikationsarbeten.

 

Communication in a Global Media Context 7,5 hp
En kurs där du får ta del av olika mediesystem och medielandskap. Kursen tar upp fördelar och nackdelar med dagens globalisering och vårt mediesamhälle.

 

Leadership in a Global Environment 7,5 hp
Du utvecklar kunskap om och förståelse för ledarskap i olika kulturer. Kursen tar även upp kriskommunikation och interna kommunikationsbehov inom företag och organisationer.

 

Cross-cultural Advertising and Marketing Communication 7,5 hp
Kursen ger dig insikter i varumärkesbyggande processer, marknadskommunikation och medierelationer i en tvärkulturell miljö.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap Doktorand
  • Högskolan för lärande och kommunikation