Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Översikt

Vi är idag globalt sammanlänkade via digitala och sociala medier, vilket innebär att kommunikation kan användas för att göra stor skillnad. Den här inriktningen ger dig kunskaper om globalisering och kopplingen mellan kommunikation och ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa kunskaper får du sedan omsätta i praktiskt kommunikationsarbete.

Alla inriktningskurserna läses på engelska tillsammans med internationella studenter från våra partneruniversitet. Om du vill ge din examen en ännu starkare internationell prägel kan du välja att studera utomlands under den valbara terminen och förlägga din praktik i ett annat land.

Studenter som väljer inriktningen Global Communication går ofta vidare till att jobba med medier och kommunikation på till exempel svenska myndigheter med omfattande internationella kontakter, multinationella företag, ambassader eller hjälporganisationer.

Global Communication är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52518
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Global Communication.


Global communications and Culture 7,5 hp
En introducerande kurs med fokus på globalisering och kommunikation i relation till olika kulturer.


Communication for Social Change 7,5 hp
En kurs om hur kommunikation kan bidra till social förändring och hållbarhet.


Environmental Communication 7,5 hp
Klimatkrisen kräver en omställning på global nivå. Den här kursen fokuserar på kopplingen mellan kommunikation och ekologisk hållbarhet.


Organizational Communication in a Global Context 7,5 hp
Många organisationer har idag behov av att kommunicera över och bortom gränser. Den här kursen handlar om strategisk kommunikation och organisationskommunikation på en global nivå.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation