Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Strategisk kommunikation är den typen av kommunikation som siktar på att nå en organisations mål. I den här inriktningen får du därför en bred utbildning inom organisationskommunikation, med områdena internkommunikation, PR, marknadskommunikation och kriskommunikation.

Inriktningen lägger stor vikt vid kommunikatörens viktigaste redskap, språket, med fokus på språkriktighet, stilistik och funktionellt språk. Inom områdena PR och marknadskommunikation arbetar du med varumärkesstrategier, informationskampanjer och organisationers relationer med medierna, till exempel presskonferenser.

I kriskommunikationskursen ”nischar” du ditt lärande om organisationers krishantering och kriskommunikation, allt mer aktuella områden i dagens sårbara samhälle. Efter avslutad kurs kommer du att kunna ge rekommendationer för hur en organisation ska upprätta en generell krisberedskap och kommunicera en extraordinär händelse på bästa sätt.

Strategisk kommunikation är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52521
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Strategisk kommunikation.

 

Organisationers kommunikativa grunder 7,5 hp
Du utvecklar förståelse för att socialpsykologiska mekanismer som till exempel socialisation, könsroller och attityder kan förklara mänskligt beteende och kommunikation. Du utvecklar kunskaper om att fenomen som mål, struktur, makt, omvärld och ledarskap kan förklara en organisations kommunikation och lärande. Du får träna dig i muntlig presentationsteknik.

 

Samhälle och språk 7,5 hp
Kursen tar upp svensk politik och förvaltning samt hur man skapar ett funktionellt språk för olika syften och kommunikationssituationer.

 

Marknad och medier 7,5 hp
Kursen fokuserar på marknadskommunikation och medierelationer. Du utvecklar kunskap om och förståelse för den typen av extern kommunikation som kommer att möta dig i ditt framtida yrkesliv som kommunikatör.

 

Crisis Communication 7,5 hp
Kursen belyser nyttan och behovet av fungerande krisberedskap. Du får träna dig i krishantering och på hur man bäst förbereder sig på olika krissituationer utifrån ett kommunikativt perspektiv.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap Doktorand
  • Högskolan för lärande och kommunikation