Strategisk kommunikatör med fokus på jämställdhet

Sara Johnsson har studerat Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet. Under studietiden engagerade hon sig och arbetade för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Nu jobbar hon på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sara, före detta student

På Länsstyrelsen jobbar hon främst med strategisk kommunikation kring frågor om våld i nära relationer, prostitution och människohandel.

– Jag arbetar bland annat med att utveckla textinnehåll på både intranät och extern webbplats. Just nu pågår ett arbete i projektform kring prostitution, där är jag ansvarig för att alla inblandade får den information som krävs för att projektets genomförande ska bli så bra som möjligt.

Saras utbildning är teoretisk och lägger en tydlig vetenskaplig grund, något Sara snabbt lärde sig att uppskatta.

– Innan jag började plugga tänkte jag nog att jag redan var duktig på att skriva, hålla föredrag och planera projekt, men jag förstod ganska omgående att det fanns mycket mer att lära. I dag är jag glad att jag tog mig an alla verktyg som utbildningen gav mig, för nu är jag vass på kommunikation. Programmet gav dessutom en bra anknytning till yrkeslivet, dels genom föreläsningar av yrkesverksamma men också genom praktik och projektarbete.

Under sin valbara termin valde Sara att stanna i Sverige och läsa genusvetenskap och arbetsledning.

– Mitt mål var att få en mer fördjupad kunskap i genusfrågor som fram till dess bara var ett intresse och något jag arbetade med ideellt. I dag får jag jobba med jämställdhetsfrågor varje dag, mycket tack vare att jag tog vara på den valbara terminen och spetsade mitt cv.

Under studietiden var Sara dessutom ordförande i studentföreningen Spectra som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

– Genom engagemanget fick jag möjligheten att planera och genomföra roliga event. Föreningen gjorde det också möjligt för mig att få föreläsa för yrkesverksamma om genus och normer, vilket är något jag länge velat göra. Sist men inte minst gav det mig vänner för livet!

Sidan uppdaterad