Bridging the Gaps 1 - Förbättringskunskap inom hälso- och sjukvården

Bridging the Gaps 1 är ett forskningsprojekt som pågick 2008-2011 och finansierades av Vinnovas Vinnvård. Projektet drevs mellan Jönköpings landstings forsknings- och utvecklingsenheter Futurum och Qulturum, de fyra fackhögskolorna vid Högskolan i Jönköping, Växjö och Linköpings universitet, Uppsala Clinical research Center samt Dartmouth Medical School. Projektets syfte var att stödja praktiken med interaktiv forskning för att förbättra de resultat som hälso- och sjukvården samt omsorgerna åstadkommer, till nytta för befolkningens hälsa.

Bridging the Gaps 2 - Patientens perspektiv

Projektet Bridging the Gaps 2 är forskningsprojekt som pågick 2011-2013 och finansierades av Vinnovas Vinnvård. 

Syftet med detta projekt var att skapa största möjliga värde och hälsa för patienter/brukare och befolkningen som helhet genom att patienter fick följande roller i samverkan med vården:

Med-skapare — att patienter och närstående aktivt deltar i utvecklingen av vårdtjänsten.
Med-producenter — att patienterna och närstående själva är med och tar ansvar över delar av sin egen vård.
Med-utvärderare — att patienter och närstående aktivt är med och värderar kvalitet i vården.

Joel Hedegaard Öppnas i nytt fönster. arbetade med båda forskningsprojekten.