Universitetslektor i pedagogik

Joel Hedegaard, fil. dr., disputerade 2014 med avhandlingen The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care, som handlar om diskriminering inom hälso- och sjukvården utifrån ett kommunikationsperspektiv. Den berör såväl kommunikation med som om patienter i vilken kön och etnicitet uppmärksammades.

För närvarande arbetar Joel bland annat med forskning om äldres lärande, genus och social inkludering. Exempelvis genomför han en studie, tillsammans med kollegan Martin Hugo, om äldre som väljer att studera på folkhögskola. 


Läs mer om Joel Hedegaards forskning här.

Publikationer