IT-spåret är en IT-utbildning som riktar sig till unga vuxna med Aspergers syndrom. Joel Hedegaard Öppnas i nytt fönster. och Martin Hugo Öppnas i nytt fönster. genomförde under hösten 2014 ett forskningsprojekt i Eksjö där de följde studenter inom IT-spåret. 

En av de viktigaste slutsatserna som presenteras är att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Studenterna upplevde också att deras framtidsutsikter förbättrades efter utbildningen. För många av studenterna innebar också IT-spåret ett avbrott från en tidigare isolerad tillvaro.

Hugo, M. & Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. Andragogic Perspectives, 23(3), 71–87.

Det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Det visar en rapport där unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning.

I september 2015 släpptes den tredje rapporten i Encells rapportserie om livslångt lärande. Denna rapport är skriven av Joel Hedegaard och Martin Hugo, som båda är forskare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Rapporten har titeln "Lärandets sociala dimensioner – Unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Rapporten bygger på ett följeforskningsprojekt, där Hedegaard och Hugo studerat en IT-utbildning, som riktar sig till personer mellan 19-30 år med Aspergers syndrom. Främst intresserade de sig för studenternas upplevelser av utbildningen, hur undervisningen har fungerat och hur stödfunktioner har arrangerats. De genomförde också en fokusgruppintervju med personalen för att få inblick i deras erfarenheter av utbildningen. Syftet med utbildningen är att dessa ungdomar ska komma ut i arbete och därför riktades även uppmärksamhet mot att undersöka hur förutsättningarna för detta såg ut.

Resultatet visar bland annat att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Forskarna menar att det givetvis är en förutsättning att studenterna tillägnar sig den formella utbildningen för kunna komma ut i arbete, men också att de sociala relationerna spelar en viktig roll, inte minst för att skapa förutsättningar för självförtroendet och självkänslan att växa.

Rapporten har bland annat presenterats på en konferens vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hedegaard, J. & Hugo, M. (2017) Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education, Scandinavian Journal of Disability Research, 19:3, 256-268, DOI: 10.1080/15017419.2016.1273132.