Claudia Gillberg arbetar med ett projekt om högutbildade kvinnor med kroniska sjukdomar och hur deras förutsättningar för fortsatt arbete ser ut och kan förbättras. 

Läs mer om området här. Öppnas i nytt fönster.