Projektet om kvinnors entreprenörskap drivs av forskargruppen EMBLA Öppnas i nytt fönster., där Helene Ahl Öppnas i nytt fönster. ingår.

Sveriges landsbygd håller på att avfolkas. Det finns förhoppningar om att nyföretagande ska vända utvecklingen, men det talas tyst om att de nya företagen ofta är kvinnors.

Det görs väldigt lite för att stimulera kvinnors entreprenörskap på landsbygden, och vi vet inte så mycket om omfattning, inriktning, lönsamhet eller utvecklingspotential. Vi vet inte heller mycket om företagarnas motiv, drivkrafter eller intentioner. Det behövs med andra ord mer kunskap som en förutsättning både för policy och för lokala utvecklingsprojekt.

Projektet syftar till att:

  1. utveckla nödvändig kunskap om kvinnors entreprenörskap på landsbygden som kan ligga till grund för att stimulera landsbygdsutveckling
  2. utveckla en interaktiv forskningsmetod anpassad för utveckling av kvinnors företagande på landsbygden
  3. nyttiggöra projektets resultat för en mångfald relevanta målgrupper.

Studien består av tre delstudier:

En kvantitativ, registerbaserad kartläggning som ger svar på hur många, hur stora, hur lönsamma och vilka sorters företag som drivs av kvinnor på landsbygden.

En diskursanalys av landsbygdsprogrammets policytexter som ger svar på hur politiken ser på kvinnors bidrag till landsbygdsutveckling.

En kvalitativ, förändringsinriktad studie som börjar med probleminventerande dialogseminarier, fortsätter med intervjuer och videografier av företagarnas dagliga verksamhet, och avslutas med lösningsinriktade dialogseminarier. Studien skall ge djupare kunskaper om motiv, förutsättningar, villkor och utvecklingsmöjligheter.

Projektet pågår 2017-2019 och finansieras av Kampradstiftelsen. Projektledare är Helene Ahl.