ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten har nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.

Fyra universitet – Göteborgs, Karlstad, Uppsala och Umeå – har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017–2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning för att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet.

Försöksverksamheten har fått namnet ULF-avtal där ULF står för Utbildning, Lärande och Forskning. Syftet är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret.

Läs mer om ULF-avtalet​

Samverkan mellan kommun och lärosäte

Högskolan för lärande och kommunikation svarar för forskarnas arbetstid och kommunerna för lärarnas arbetstid inom ramen för de olika ULF-projekten. det är för närvarande två stycken projekt inom förskola/föreskoleklasser initierade inom Jönköpings-regionen, ett med Habo kommun och ett med Vaggeryds kommun. Läs artikel om projektet ihop med Vaggeryds kommun här.

Kontaktperson
Om du vill veta mer om Högskolan för lärande och kommunikations arbete och aktiviteter kring ULF-avtalet kan du kontakta Jesper Boesen.