Praktiknära utbildningsforskning (PUF)

Forskningsmiljön PUF bedriver forskning som har tydlig relevans för skolans, förskolans och fritidshemmets praktiker. Vi arbetar för en hållbar samverkan mellan forskning och utbildning i alla olika skolformer. Forskningssamarbetena är såväl regionala, nationella som internationella.

Gemensamt för forskningen i miljön är att den utgår från frågor som olika aktörer inom utbildningssystemet kan ställa sig i sin yrkesutövning. Därmed har forskningen tydlig relevans inte bara för grundskola, gymnasieskola, fritidshem och förskola, utan även för lärarutbildningen. Flera av miljöns forskare är också djupt involverade i JU:s lärarutbildningsprogram.

För mer information, kontakta forskningsmiljöledarna:
Anna-Lena Godhe

Catarina Schmidt

Teman

Pågående forskningsprojekt:

 

Avslutade forskningsprojekt:


Alla träffar från DiVA (618)