PER - Preschool Education Research

Förskoledidaktisk forskning är en del av den forskning som bedrivs inom forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning (PUF). Vi samverkar med förskolor samt andra aktörer i det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt.

Barn som leker med såpbubblor

Foto: Ebba Dahlqvist

Genom att vara en del av det förskolepedagogiska-didaktiska samtalet bidrar vi till samhällets, samarbetspartners och förskolans utveckling genom såväl forskning som utbildning.

Arbete som bedrivs inom plattformen har ett gemensamt fokus på villkor och förutsättningar för pedagogisk kvalitet och hållbar utveckling. Vi ser dessa områden som ömsesidigt beroende av varandra, där ett helhetsperspektiv på lärande och omsorg är centralt. Forskningsprojekten utgår från dimensioner av förskolan såsom samhället, professionen, barnen och utbildningen.

Sidan uppdaterad