Forskningsmiljön PUF är organiserad i teman som på olika sätt speglar den gemensamma inriktningen med praktiknära utbildningsforskning.