DINO (Distribuerade innovationsprojekt: Ledning av tekniska och organisatoriska utmnaningar) är ett VINNOVA-projekt som genomförs vid JTH i samverkan med ett tillverkande företag.

Projektet syftar till att utveckla ett stödverktyg som beskriver de utmaningar ett industriellt produktutvecklingsprojekt måste hantera då det är organisatorisk och geografisk distans mellan den plats där produktutvecklingen genomförs och där produktion sker.

Målet är att verktyget, som inkluderar t ex rekommendationer, checklistor eller arbetssätt för att hantera dessa utmaningar, ska ge stöd till projektledningen.

Forskningsmässigt angreppssätt utgörs huvudsakligen av en longitudinell fallstudie av ett industriellt produktutvecklingsprojekt. Resultaten från den longitudinella studien kommer i en jämförande delstudie att relateras till projekt där produktion sker i nära anslutning till produktutveckling.