Forskningen inom Logistik och verksamhetsledning

Vi bedriver forskning inom logistik, verksamhetsledning och arbetsorganisation som är relevant för våra utbildningar och för omgivande näringsliv. Vår forskningsmiljö är tvärdisciplinär, internationell och sker i samverkan med omgivande samhälle.

Vi fokuserar på flöden och arbetsprocesser avseende människor, teknik, varor, tjänster och information. Fokus är innovation och responsivitet, oftast inom industrin, men även andra kontexter.

Vi samarbetar med såväl regionala som nationella partners, med målsättning att bidra till hållbara verksamheter och säkerställa forskningens samhällsrelevans.

Vi använder oss av en bred uppsättning metoder såsom samverkansforskning, enkäter, fallstudier och konceptuell utveckling för att nå våra forskningsmål. Vi genomför vår forskning tillsammans med nationella och internationella akademiska partners.

Nedan hittar du detaljerad information om våra forskare, forskningsprojekt och publikationer.


Forskningsfokus

Fokusområden inom vår forskning.

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning

 • Adjungerad professor
 • Tekniska Högskolan
 • Gästprofessor
 • Tekniska Högskolan

Pågående forskningsprojekt

 

Avslutade forskningsprojekt

 • Branschintervention
 • DINO - Distribuerade innovationsprojekt: ledning av tekniska och organisatoriska utmaningar
 • E-merge
 • Flare
 • INDUS - Effektiv industrialisering för framgångsrik upprampning av försörjningskedjor
 • Innovate - Innovationsförmåga i små och medelstora tillverkande industriföretag
 • InPot - Innovationskraft i ledning av daglig styrning
 • INTERFACE - Gränssnitt i Industriella Innovationsprocesser
 • KNOP - Lärande och kompetensdriven produktintroduktion för svensk tillverkningsindustri
 • KOPeration
 • KOPtimera
 • LEAP - Långsiktigt lärande för ökad innovationsförmåga i globala projektbaserade produktutvecklingsorganisationer
 • Ledarskap i Småland
 • Nya generations drivlinor
 • ReActs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Reshoring I - Generisk metod för utvärdering av återflyttningsbeslut
 • Reshoring II - Återflyttning i svensk industri: Drivkrafter och svårigheter
 • Riskhantering vid logistisk samverkan
 • Snabb förmågeförändring för motståndskraftigt civilt försvar
 • Strategisk kompetensutveckling i SME - en konceptstudie kring innehåll och kunskapsöverföring.
 • STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag
 • Sustainable ownership
 • The whispering game - Fact based communication to support responsiveness in supply chains
 • Återtag av livsmedel

Här visas alla referee-granskade artiklar från 2015 och framåt.

Laddar
134 Publikationer

Artikel (refereegranskat)