Närbild på pärmar

Nedan presenteras forskningsprojekt och avhandlingsarbeten inom forskningsmiljön industriell produktion.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

 • Branschintervention
 • DINO - Distribuerade innovationsprojekt: ledning av tekniska och organisatoriska utmaningar
 • E-merge
 • INDUS - Effektiv industrialisering för framgångsrik upprampning av försörjningskedjor
 • Innovate - Innovationsförmåga i små och medelstora tillverkande industriföretag
 • InPot - Innovationskraft i ledning av daglig styrning
 • INTERFACE - Gränssnitt i Industriella Innovationsprocesser
 • KNOP - Lärande och kompetensdriven produktintroduktion för svensk tillverkningsindustri
 • KOPeration
 • KOPtimera
 • LEAP - Långsiktigt lärande för ökad innovationsförmåga i globala projektbaserade produktutvecklingsorganisationer
 • Nya generations drivlinor
 • Snabb förmågeförändring för motståndskraftigt civilt försvar
 • Strategisk kompetensutveckling i SME - en konceptstudie kring innehåll och kunskapsöverföring.
 • STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag
 • Reshoring I - Generisk metod för utvärdering av återflyttningsbeslut
 • Reshoring II - Återflyttning i svensk industri: Drivkrafter och svårigheter
 • Riskhantering vid logistisk samverkan
 • The whispering game - Fact based communication to support responsiveness in supply chains