För att förbli konkurrenskraftig i en dynamisk omgivning krävs ett idealt monteringssystem som bör vara en genomtänkt kombination av automation och manuellt kunskapsarbete där automationsnivån och kompetensnivån är viktiga faktorer.

Framtida monteringssystem antas utvecklas kontinuerligt, vilket blir en gemensam och parallell uppgift för montörer, beredare, produktions- och produktutvecklare. Frekvent informationsutbyte mellan olika yrkesgrupper blir avgörande för att skapa snabba "besluts-loopar" med korrekt återkoppling av monteringssystemets verkliga produktionsförutsättningar, om möjligt i realtid.

I system av denna typ förväntas framtida montörers ansvar sträcka sig längre än hantering av den pågående produktionen, dess problem och störningar. De bör dessutom ha ett långsiktigt och förutseende (proaktiv) perspektiv på utvecklingen av sitt monteringssystem och delta aktivt i strategiska produkt- och produktionsutvecklingsprocesser. Det ger monteringssystemets operatör förmåga att självständig hantera förändringar och problem.

Mål, arbetspaket och vision

Det övergripande målet för forskningsprojekt är att utveckla proaktiva monteringssystem för att uppnå hög effektivitet/ produktivitet över tiden. I detta sammanhang skall arbetspaketet skapa förutsättningar för effektiviserat informationsflöde samt innehållsspecifikationen för ProAct:s beslutstöd.

Beslutstöd skall uppfylla krav på att:

  • relevant information presenteras och ovidkommande information tas bort
  • information ska vara aktuell och tillhandahållas vid rätt tid
  • presentation av informationen skall vara tydlig och entydig

Visionen är att utveckla ett beslutstödssystem (möjligen en guide) som stödjer operatörernas arbete vid: omställning mellan beredda produkter och omställning/förberedelse för ej beredda produkter i fall det sistnämnda existerar.

Projektet ingår i ett gemensamt forskningsprojekt som är ett samarbete med Chalmers, KTH och industripartner.

Kontaktpersoner
Christer Johansson, professor
Mats Winroth, universitetslektor, TD
Johan Stahre, professor