Utveckla en metod som identifierar och prioriterar kritiska faktorer för att företag ska kunna behålla produktion i högkostnadsmiljöer som Sverige.

PRODHÖG: Konkurrenskraftig produktion i en högskostnadsmiljö

Projekttid: Januari 2015 – december 2017

Medverkande företag: Ericsson, Electrolux Laundry Systems Sweden, Kongsberg Automotive, Trioplast, Isaberg Rapid

– Produktion flyttas mer och mer bort från hög- till lågkostnadsmiljöer, exempelvis från Sverige till Asien. Det leder till stora problem i västvärlden när det gäller sysselsättning, tillväxt, och ekonomi. För att behålla produktion i högkostnadsmiljöer generellt och i Sverige i synnerhet, måste de tillverkare som är verksamma i dessa miljöer utveckla en mer konkurrenskraftig produktion och förbättra prestandan, säger projektledare Per Hilletofth, professor i logistik vid Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping.

PRODHÖG ingår i det regionala forskningsprogrammet som är ett samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och näringslivet.

Målet med forskningsprojektet är att utveckla en metod som kan hjälpa företag att identifiera och prioritera förbättringsinsatser (kritiska faktorer) i tillverkningen.

– I dag saknas metoder och verktyg som identifierar, prioriterar och utvärderar kritiska faktorer på ett holistiskt och systematiskt sätt. Dessutom saknas vägledning kring hur man kan hantera kritiska faktorer, för att stödja tillverkare i deras kamp att förbli konkurrenskraftiga, säger Per Hilletofth.

Tillsammans ska forskarna och företagen i projektet identifiera, värdera, och prioritera kritiska faktorer som gör det möjligt att tillverka konkurrenskraftigt i en högkostnadsmiljö. De ska även analysera hur företag kan hantera dessa faktorer för att säkerställa högre prestanda och konkurrenskraft, samt bibehållna eller ökade tillverkningsvolymer i högkostnadsmiljöer.

Kontakt

Per Hilletofth, professor i logistik

Per Hilletofth