Syftet med projektet är att utveckla en generisk metod för utvärdering av beslut kring återflyttning av produktion från lågkostnadsländer. Metoden ska ta hänsyn till kostnader i hela försörjningskedjan.

Introduktion

Under de senaste årtiondena har det varit en stark trend bland svenska företag att flytta produktion från Sverige till lågkostnadsländer. Nu börjar trenden vända, och 2016 kommer sannolikt bli det första år då tillverkande företag i Sverige flyttar tillbaka mer tillverkning än de flyttar ut till lågkostnadsländer.

Inom industrin, såväl som inom akademin, ökar intresset för det som kallas reshoring, alltså återflyttning av tillverkning från lågkostnadsländer till platser nära eller i det ursprungliga tillverkningslandet. För de företag som överväger återflyttning finns idag inget tillfredsställande beslutsstöd som hjälper dem att fatta långsiktigt hållbara beslut.

För att möta behovet av ett stöd vid reshoring-beslut, kommer det här projektet ta fram en metod för utvärdering av sådana beslut. Metoden ska vara generisk i bemärkelsen att den ska kunna användas för många olika typer av företag och den ska dessutom ta hänsyn till kostnader i hela försörjningskedjan.

Forskningsfrågor

Syftet med forskningsprojektet uppfylls genom att besvara följande fem forskningsfrågor:

 1. Vilka motiv finns för reshoring?
 2. Vilka resultat har uppnåtts genom reshoring?
 3. Vilka svårigheter har företag stött på vid genomförandet av reshoring-beslut?
 4. Vilka beslutskriterier är viktiga att ta hänsyn till vid ett reshoring-beslut?
 5. Hur kan dessa beslutskriterier användas för att fatta ett bra beslut?

Förväntade resultat och effekter

Det förväntade resultatet är en metod för utvärdering av reshoring-beslut. Metoden förväntas stödja företag på följande sätt:

 • Som stöd vid identifiering och utvärdering av viktiga beslutskriterier för reshoring
 • Hjälpa företaget att göra välinformerade strategiska val kopplade till lokaliseringsbeslut
 • Öka kunskapen kring viktiga faktorer kopplade till reshoring
 • Som hjälp att fokusera förbättringsåtgärder på nyckelområden för konkurrenskraftig produktion

Projekttid och finansiering

Forskningsprojektet påbörjades i januari 2016 och kommer enligt planen att avslutas i december 2018. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och de deltagande företagen.

Deltagande forskare

 • Per Hilletofth, projektledare
 • David Eriksson
 • Leif-Magnus Jensen
 • Kristina Sollander

Deltagande företag

 • Eldon Installation AB (Nässjö)
 • Ewes AB (Bredaryd)
 • Ljungby Maskin AB (Ljungby)
 • Scandinavian Business Seating AB (Nässjö)
 • UniCarriers Europe AB (Mölnlycke)

Kontakt

Om du vill veta mer om projektet, kontakta gärna Per Hilletofth.