STRATEGO, Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag, är ett VINNOVA-projekt som genomförs i samverkan med Chalmers och fem företag under perioden 2010-2012.

Syftet med projektet STRATEGO är att öka möjligheten för små och medelstora tillverkande företag (SMME) att använda produktionsstrategier på ett sätt som tydligt bidrar till hållbar konkurrenskraft på en internationell marknad. För att kunna uppnå detta krävs en operationalisering av produktionsstrategisk teori samt en ökad kunskap om vilka specifika behov SMME har på metoder som ska stödja verksamheten.

Projektet genomförs i samverkan med Chalmers och fem tillverkande företag.