Mål

Att genom process- och materialutveckling vidareförädla gjutjärnsmaterial för att erhålla förbättrade materialegenskaper. Detta möjliggör konstruktion av miljövänligare motorer vilket är ett viktigt konkurrensmedel på en allt mer miljömedveten global marknad. För att utveckla kvalitén på gjutgods erfordras kunskap runt dess stelningsfenomen och mikrostruktur. Vinsterna består i t ex ökad hållfasthet, högre kompressionstryck - bättre förbränning och minskade utsläpp, lägre vikt genom att man ej behöver överdimensionera gjutgodset för att klara variationer i mått och defekter, mindre kundstörningar, mindre kassation, mindre efterarbetning på gjutgodset, minskad arbetsmån mm. Projektet inriktas mot studium av grafitstrukturen och dess inverkan på mekaniska egenskaper och värmeledning, vilka bådadera påverkar gjutna komponenters livslängd.

Nyckelfrågor

  • Hur påverkas mekaniska egenskaperna av grafitlängden?
  • Hur påverkar grafitlängd och cellantal värmeledningen?
  • Hur kan hållfastheten ökas vid bibehållen värmeledning?
  • Hur inverkar mängd primär austenit på värmeledning?
  • Betyder val av ympmedel något för värmeledning?
  • Hur påverkar grafitform och cellstorleken brottbeteendet?
Gråjärnets mikrostruktur

Projektteam

Ingvar L. Svensson, projektledare
Forskare JTH

Attila Diószegi, informationsansvarig
Forskare JTH

Daniel Holmgren
Doktorand JTH

Tony Liu
Forskare, Volvo Powertrain AB

Per Samuelsson
Teknikchef R&D, Daros Piston Rings AB

Hans Gunnar Qvist
Gruppchef, Volvo Powertrain AB

Finansiärer