Kunskap inom konstruktions-, material- och processutveckling är nödvändigt och viktigt för att erhålla förbättrade materialegenskaper.

Miljövänligare motorer blir ett allt viktigare konkurrensmedel i och med hårdare miljökrav och på grund av en allt mer miljömedveten global marknad. Kombinationen av en ökad hållfasthet och god värmeledningsförmåga blir väsentlig då motorernas kompressionstryck ska öka, för att ge bättre förbränning och minskade utsläpp, samtidigt som vikten skall reduceras. Detta medför att forskning och utveckling, för att hitta material som kan möta dessa krav, blir allt viktigare.

Projektet inriktas mot att undersöka hur grafitmorfologi, mikrostruktur, legeringsämen och kemisksammansättning inverkar på värmeledning och de mekaniska egenskaperna, vilka bådadera påverkar livslängden hos den gjutna komponenten.  Materialet i fokus kommer vara kompaktgrafitjärn (CGI), då detta gjutjärn har en tilltalande kombination av värmeledningsförmåga och hållfasthet.

Nyckelfrågor

  • Hur kan värmeledningen ökas vid bibehållen eller ökad hållfasthet?
  • Hur val av ympmedel påverkar värmeledningen?
  • Kan man styra grafitmorfologins tillväxtriktning?
  • Hur påverkar mikrostrukturen värmeledningen?

Projektteam

Ingvar L. Svensson, projektledare
Forskare JTH

Attila Diószegi, informationsansvarig
Forskare JTH

Daniel Holmgren
Doktorand JTH/Daros Piston Rings AB

Marie Larsson
Volvo Powertrain AB

Martiin Selin
Doktorand JTH

Per Samulesson
Teknikchef Rings AB

Harald Karlsson
Gruppchef Volvo Powertrain AB

Finansiärer