Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa samverkansmöjlighet mellan JTH och SP och att sammanfoga och använda de vunna kunskaperna och resultaten från tidigare doktorandprojekt för att få en ökad förståelse för hur gjutjärns mekaniska egenskaper (statiska och dynamiska) styrs av mikrostrukturella parametrar. 

Målen med det föreliggande projektet:

 • Möjliggöra fortsatt vetenskaplig meritering för PostDoc.
 • Skapa möjlighet till varaktig samverkan mellan JTH och SP och deras forskargrupper.
 • Få en ökad förståelse för gjutjärnsmaterials deformationsbeteende och dess mekaniska egenskaper.
 • Identifiera kritiska mikrostrukturella parametrar för att uppnå optimal statisk och dynamisk hållfasthet.
 • Möjliggöra att "virtuellt", utifrån materialmodellering, utveckla nya material som möter upp de "nya" krav på materialen som ställs.
 • Vinna kunskap om vad som sker på mikrostrukturell nivå i materialet då detta belastas (modellerade material verifieras med exv. in situ dragprovning i svepelektronmikroskop (SEM)).
 • Uppnå en förbättrad kvalitet på materialdata för konstruktörer som arbetar med gjutna komponenter.
 • Möjliggöra utveckling av framtida material till en lägre kostnad.

Projektteam

 • Ingvar L. Svensson, projektledare, forskare JTH
 • Torsten Sjögren, informationsansvarig, PostDoc SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Forskare och Lab.personal JTH
 • Forskare och Lab.personal SP Sveriges Tekniska

Finansiärer

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
KK-stiftelsen
Tekniska högskolan i Jönköping