Modell över de komplexa sambanden mellan formgivning, tillverkning och hållfasthet i gjutna produkter

Lättare och mer hållbara gjutna komponenter kan ge både mindre utsläpp och snabbare utveckling av framtidens lastbilar, bilar och motorsågar. I ODISSEE2 tar forskarna fram nya metoder för att utveckla robustare och mer vikteffektiva gjutna produkter genom att koppla ihop olika simuleringsverktyg.

Introduktion

För att utveckla lätta och hållbara produkter med höga prestanda måste konstruktörerna tänja på gränserna för hur mycket olika delar av produkten kan tåla utan att gå sönder. Redan under formgivningen av de olika delarna måste man ta hänsyn till tillverkningsprocessen och materialets styrka och kvalitet. För det kan konstruktörerna ta hjälp av olika datorbaserade simuleringstekniker. Men när många olika personer och programvaror ska samarbeta kan det vara svårt eller omöjligt att hantera de komplexa sambanden mellan formgivning, tillverkning och prestanda.

Syfte

ODISSEE2 står för Optimal Design using Integrated Simulation baSed engineering, del 2. Syftet med det här forskningsprojektet är att undersöka hur de komplexa sambanden mellan formgivning, tillverkning och hållfasthet i gjutna produkter kan hanteras genom att se på dem som ett kunskapsbaserat optimeringsproblem.

Målet är att kombinera olika typer av datorbaserade simuleringar till en gemensam arbetsmetodik som gör att utvecklingstiderna kan minskas samtidigt som både prestandan och livslängden hos produkten ökas.

Förväntade resultat

Projektet förväntas resultera i nya metoder som kan bidra till förbättrade samarbeten mellan olika utvecklingsavdelningar och tillverkare av gjutna komponenter. Genom att undersöka hur både produktens geometri och tillverkningsprocess påverkar dess livslängd förväntas projektet även ge nya insikter om hur de komplexa sambanden kan hanteras redan tidigt i produktutvecklingsarbetet.

Samarbetspartners

  • Husqvarna
  • Kongsberg Automotive
  • SCANIA
  • Volvo Cars

Projekttid och finansiering

Projektet pågår från januari 2018 till december 2020 och medfinansieras av KK-stiftelsen.

Logotyp KK-stiftelsen

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta projektledare Jakob Olofsson.